ความสำเร็จการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ


มีการสร้างระบบช่วยเหลือกัน เช่น ชมรมพี่ดูแลชมรมน้อง

ความสำเร็จการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ
โดย ดร.พวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ
เป็นเรื่องเล่าจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 2 ในวันที่  22  มีนาคม  2549 เวลา  13.3016.00  น.  ณ  ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ  ชั้น  5  มีเนื้อหาพอสังเขปดังนี้    
         จากการไปติดตามงานเรื่องเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านมา  จะพบว่าการดำเนินงานของแต่ละภาคไม่เหมือนกันภาคที่มีการดำเนินงานที่เข้มแข็ง  คือ  ภาคเหนือ  การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ  จะมีสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยเป็นหลัก  และแต่ละภาคจะมีประธานสาขาสภาผู้สูงอายุ    ภาค ,  จังหวัด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบำนาญ  มีการทำงานที่เข้มแข็งมาก  มีการสร้างระบบช่วยเหลือกัน  เช่น  ชมรมพี่ดูแลชมรมน้อง  มีการมาแลกเปลี่ยนความรู้กัน  มีกิจกรรมที่สร้างรายได้   เข้ากลุ่ม  เช่น  ทำดอกไม้จันทน์ขาย  จึงทำให้ไม่ต้องเก็บเงิน  ค่าสมาชิก  มีการไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  และส่งเสริมให้มีชมรมผู้สูงอายุในทุกหมู่บ้าน  ในเขตภาคเหนือ การตั้งถิ่นฐานของชาวบ้านจะอยู่กันเป็นกลุ่ม  ทำให้การรวมตัวกันทำกิจกรรมทำได้ง่ายสถานที่ทำกิจกรรมส่วนมากจะใช้พื้นที่ของวัด  การดำเนินงานจะให้ชมรมที่เข้มแข็งแล้วเป็นพี่เลี้ยงให้ชมรมที่ตั้งใหม่ สภาชมรมผู้สูงอายุจะประสานของบประมาณสนับสนุนจาก  สสส.  มาให้ชมรมในพื้นที่ดำเนินกิจกรรม  โดยมีเงื่อนไขว่าชมรมผู้สูงอายุที่จะของบฯ สนับสนุนจากสภาผู้สูงอายุจะต้องเป็น

สมาชิกสภาผู้สูงอายุ ทำให้ จังหวัดเชียงใหม่มีชมรมผู้สูงอายุจำนวนมากปัจจุบัน มีชมรมผู้สูงอายุประมาณ 1,400 แห่ง

ปัจจัยความสำเร็จ

                                1.  การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายในการทำกิจกรรม
                                2.  มีเครือข่ายครอบคลุมและมีกิจกรรมต่อเนื่อง
                                3.  ประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่ดีเป็นพื้นฐาน
                                4.  การบริหารเครือข่ายมีรูปธรรมที่ชัดเจน
                                5.  การสนับสนุนภายในระบบเครือข่ายและประสาน                

                                    ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 28297เขียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2006 13:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 23:45 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)

 

กองทันตสาธารณสุขก็ได้ไปเสวนากลุ่มกับผู้สูงอายุ เหมือนกัน เมื่อประมาณเดือน มีค.49 กลุ่มที่มาคุยด้วยก็คือ อ.สันทราย และ อ.สารภี เชียงใหม่ และ กลุ่มของจังหวัดลำปาง ทางเชียงใหม่เขาค่อนข้างจะเข้ากลุ่มกันทำบุญ ฟังธรรม นั่งสมาธิ ก็มีการออกกำลังกาย การส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ รวมทั้งตรวจสุขภาพผู้สูงอายุด้วย ซึ่งทันตฯ เราทำโครงการเรื่องส่งเสริมสุขภาพช่องปากค่ะ เรากำลังจะไปตามดูอีกครั้งว่า ชมรมผู้สูงอายุจะทำกิจกรรมอะไรบ้างในเรื่องของสุขภาพช่องปาก คาดว่าประมาณเดือน มิย. นี้ละค่ะ

ที่น่าชื่นชมก็คือ บรรยากาศของทางภาคเหนือ มีท่านผู้เฒ่าผู้แก่ ทั้งหลายที่รู้สึกว่า ท่านอารมณ์ดี คุยสนุก ... และผู้ที่เป็นผู้นำท้องถิ่น (ประธานชมรมผู้สูงอายุ) ของ อ.สันทราย มีท่านหนึ่งที่ได้รับเลือกก็เพราะว่า ท่านมีอัธยาศัยดีมาก ทั้งๆ ที่ท่านก็ไม่ได้จบการศึกษาสูงแต่อย่างใด แต่ท่านเป็นคนที่เอาใจใส่คนอื่นจริงๆ รู้จักคนไปหมด จนคนส่วนใหญ่บอกว่า ถ้าท่านไม่เป็นก็จะไม่เข้าชมรมละค่ะ

 

ความสำเร็จของการดำเนินการผู้สูงอายุในภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเพราะผู้บริหารในระดับจังหวัดให้ความสำคัญ มีการประสานเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดบุคคลสำคัญหรือเป็นที่เคารพนับถือเข้ามามีส่วนผลักดันให้การดูแลผู้สูงอายุประสบผลสำเร็จ มีการทำงานครอบคลุมทั้งจังหวัด ทุกๆปีจะมีการจัดประชุมเวทีผู้สูงอายุเป็นงานใหญ่ ที่หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้สูงอายุจากพื้นที่ต่างๆในจังหวัดเหมารถมาพบกันในวันนั้นเต็มหอประชุมใหญ่ กะคร่าวๆคงไม่ตำกว่า 4หรือ 5 พันคน มีกิจกรรมของผู้สูงอายุต่างๆ

ความสำเร็จนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลงานของศูนย์อนามัยที่ 10 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมัยนายแพทย์ชัย กฤติยานุรักษ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ท่านให้ความสำคัญและเป็นหนึ่งในแกนการริเริ่มงานผู้สูงอายุนี้

อีกท่านหนึ่งที่อยู่ในระดับพื้นที่ที่คลุกคลีกับประชาชนและดำเนินงานในชุมชนอย่างได้ผลคือ นายแพทย์ไกร ดาบธรรม ท่านได้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ พัฒนาการดำเนินงานดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้ จะมีเครือข่ายผู้สุงอายุออกไปติดตามเยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือ มีการสร้างงานให้กับผู้สูงอายุโดยการที่โรงพยาบาลรับซื้อผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษและข้าวซ้อมมือจากชมรมผู้สูงอายุทั้งหมด

ได้ข่าวว่าสำนักส่งเสริมไปทำKM.กับกลุ่มวัยต่างๆอีกหลายกลุ่ม ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี