ระบบคุณธรรมในการบริหารคน


ความรู้ คู่คุณธรรม

การบริหารคนนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีมานานและต้องนานมาก เมื่อมนุษย์จำเป็นต้องมีการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะ มีกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินงานร่วมกันและไม่ว่ายุคสมัยใดพัฒนาการขององค์กร ธุรกิจ สังคม รวมถึงประเทศชาติจะถูกเทคโนโลยีที่ทันสมัยเลิศเลอหรือกระแสทุนที่มโหฬารปรับให้เปลี่ยนแปลงไปนับร้อยเท่าพันทวีเรื่องการบริหารคนจะยังคงเป็นสิ่งที่ธำรงแก่นแท้หลักหนึ่งในการบริหารองค์กร
                ความสำเร็จขององค์กรหรือหน่วยงานที่เจริญก้าวหน้าเติบโตในกระแสโลกาภิวัตน์ สามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่อไปนี้
                -  ด้านผลประกอบการหรือความสามารถในการทำกำไรที่นำมาซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจระดับประเทศ การจ้างงานให้คนในชาตินั้นได้มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว
                -  ด้านการสร้างสรรค์และธำรงไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งนี้จะแตกต่างจากองค์กรที่มักจะบอกว่า เราทำอะไรผิดกฎหมายหรือไม่ หรือไม่เห็นมีใครว่าในสิ่งที่เราทำ เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่ลักษณะขององค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม
                -  ด้านการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งที่จะดูกันมากคือ
การบริหารคนตั้งแต่การว่าจ้าง สรรหาคนให้เข้ามาทำงาน การเลื่อนตำแหน่งแต่งตั้ง การให้รางวัลในด้านคุณงามความดีและทำคุณประโยชน์ให้องค์กรใน 3 ด้านตามที่กล่าวมาเป็นหลักใหญ่ๆ ที่ใช้ดูความสำเร็จขององค์กรหรือธุรกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการบริหารคน ถ้าเป็นระบบอุปถัมภ์ (Spoil System) องค์กรนั้นถือว่าล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า แม้ว่าอื่นๆ จะดีหมดเพราะสิ่งที่เห็นนั้นเป็นเพียงเปลือกหรือการสร้างภาพทางการตลาดเท่านั้นเอง
                หลักการบริหารคนระบบคุณธรรม (Merit System)  4 ประการ คือ
                1. หลักความรู้ หมายถึง ทุกคนที่เข้ามาในองค์กรจำเป็นจะต้องมีความรู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะได้รับการว่าจ้าง บรรจุหรือแต่งตั้ง ซึ่งการศึกษาหาความรู้นี้ อาจจะเป็นทั้งความรู้ในระบบการศึกษา เช่น โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย หรือนอกระบบการศึกษา เช่น การศึกษาด้วยตนเอง การเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา ดังนั้นใครก็ตามที่มีความรู้จะได้รับโอกาสเหมือนกัน
                2. หลักความสามารถ การบริหารคนที่ยึดถือกันมาคือการจัดคนให้ตรงกับงาน” (Put the right man on the right job) ซึ่งยึดเป็นหลักคุณธรรมที่สำคัญมากในระบบบริหารคน ปัจจุบันพูดกันมากในเรื่อง “Competency” หรือความสามารถ” (ราชการเรียกว่า สมรรถนะ) โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลัง ชาติตระกูล เพศ ผิวพรรณ หรือญาติใครนามสกุลใหญ่โตแค่ไหน ฯลฯ ถ้ามีความสามารถบุคคลนั้นย่อมทีสิทธิเท่าเทียมกัน
                3. หลักความมั่นคงในอาชีพ หมายถึง องค์กรพยายามทำให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่กับองค์กรแล้วมีความมั่นคงในอาชีพการงาน เช่น มีการจัดทำแผนกำลังคน มีการจัดทำแผนทางก้าวหน้าในอาชีพหรือแผนสืบทอดตำแหน่ง และจ่ายค่าตอบแทนตามค่าของความสามารถหรือผลของงาน เพื่อให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าได้อยู่ในองค์กรที่มีโอกาสใช้ความรู้แสดงความสามารถให้เติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คนก็จะทุ่มเททำงานให้กับองค์กร
                4. หลักความเป็นอิสระจากการเมือง หมายความว่า ผู้บริหารองค์กรที่ทำหน้าที่ในการดูแลและผดุงระบบคุณธรรมในการบริหารคนจะทำอย่างไรให้ปลอดจากอิทธิพลทางการ-เมือง (ทั้งภายในและภานอก) อิทธิพลอำนาจมืดหรือผู้ที่สามารถให้คุณให้โทษได้ใช้อิทธิพลทำลายระบบคุณธรรม
                ถ้าองค์กรใดธำรงรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรม 4 ประการในการบริหารคน องค์กรนั้นจะมีกำลังคุณที่สร้างคุณูปการใหญ่หลวงให้แก่เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ
                เรามาช่วยกันดำรงคุณธรรมให้คงอยู่คู่กับชาติไทยของเราตลอดไปกันนะคะ

หมายเลขบันทึก: 282489เขียนเมื่อ 2 สิงหาคม 2009 19:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 02:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่าน


ความเห็น (11)

ธรรมฐิตคนหนึ่งละจะร่วมดำรงไว้..

สาธุขอรับคุณครู..

  • คงต้องยอมรับค่ะ ว่า HR มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคนควบคู่กับคุณธรรมด้วย
  • ผู้บริหารสายพันธุ์ใหม่คงจะเข้าใจดี  แต่รุ่นเก่านี่ซิคะจะทำอย่างไร  คงต้องปล่อยให้เขาบริหารไปเรื่อย ๆ เดี๊ยวคงจะเกษียนเองแหละค่ะ
  • น่าจะส่งผู้บริหารรุ่นเก่าไปเรียน HR บ้าง่จริงไหมคะ ไม่ใช่เอาแค่ลอกจากหนังสือเพื่อทำผลงานให้ตำแหน่งสูง่ขึ้นเท่านั้น
  • อิอิ บ่นซายาวววววว  ก

ตามมาอ่านสิ่งดีๆครับ

ความรู้คู่คุณธรรม.....ตลอดกาล

น่าจะ คุณธรรม นำ ความรู้ ดีกว่านะคะ โลกจะได้สงบสุข

มาสนับสนุนงานความรู้คู่คุณธรรมคะ

สอบเสร็จ ปิดภาคเรียนแล้ว แต่ยังอยากอ่านผลงานดี ๆ ของเพื่อนอยู่ จึงแวะมาหาความรู้แล้วก็ไม่ผิดหวัง แนวความคิดดีมากค่ะ แต่อยู่เมืองไทยต้องทำใจหน่อย รู้ว่าดีแต่เปลี่ยนแปลงทันทียังไม่ได้ ตัวแปรมันเยอะค่ะ

หลักการ  กับการเข้าถึงคุณธรรม  กับความเป็นอยู่ในปัจจุบัน  เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครับผม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท