ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญ 

 

                   การจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม KM สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร(สสจ.)

             จัดการความรู้ สู่การพัฒนา องค์กรก้าวหน้า  ชาติ-ประชาก้าวไกล

รางวัลชมเชย  ได้แก่ ทีม KM สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร(สสจ.)

             พัฒนาคน พัฒนางาน ต้องช่วยกันจัดการความรู้

 

       โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำคำขวัญที่ชนะเลิศเป็นคำขวัญในการจัดการความรู้ ของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป