มีบ้างมั้ยที่บางครั้งคนเรามักมีอาการที่ท้อแท้กับการทำความดี  การทำงานการทำสิ่งใดแล้วมักโดนมองไปแค่สิ่งที่เราทำไปเป็นสิ่งที่ว่างเปล่า  มองไม่เห็นค่าและความดี   ขอให้คนที่กำลังเกิดอาการเหล่านี้จึงปลีกออกจากสิ่งนี้จงถอยออกมาและดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและมองว่าจุดที่เรายืนอยุ่นั้นสิ่งที่เราว่าเราทำดี  เราได้ก่อให้เกิดอะไรกบส่งที่เราแวดล้อมบ้าง

            การที่เราทำดี  โดยในสถานที่  และสภาวะแบบใด  การตั้งใจทำงานของเราอยู่แบบใด  งานออกมาดี  ผ่านไปด้วยดี  แต่กับบุคคลรอบข้างเราเกิดอะไรขึ้น...  เริ่มมีลักษณะแบบใด?