ผู้เขียนเป็นเด็กบ้านนอก ตามภาษาของคุณชายขอบเรียกว่า ”คนชายขอบ” สมัยเด็กๆไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเท่าไร เป็นอาบัติกับภาษาทุกภาษา ชอบเที่ยวเล่น ยิงนก ตกปลามาชอบตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาเพราะอยู่ใกล้ห้องสมุดประชาชนสมัยก่อนมีหนังสือนอกเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หนังสือนอกเวลาภาษาไทยเช่น มอม เด็กบ้านสวน ตามล่าลฯ หนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษมี Lost Horizon, I Spy, The Old Man and the Sea, The flight of Condor, Love Storyฯลฯ ผมประทับใน The Old Man and the Sea ที่เฒ่าเอลิโกต่อสู้กับปลา สอนอะไรหลายๆอย่าง เป็นความประทับในสมัยเด็กๆ ในสมัยนี้ไม่แน่ใจว่านักเรียนมีหนังสือนอกเวลาไหมเลยอยากถามว่าคุณมีหนังสืออ่านนอกเวลาที่ประทับใจหรือไม่…