9 พ.ค 49

อบรม KUI(คุย)

       วันนี้ได้เข้าฟังอบรมเรื่องคุย ซึ่งเจ้าของโปรเจคคือ  อ. วิรัช

 • ข้อแตกต่างระหว่าง open source และ open standard
   - open source  คือ ซอฟต์แวร์ , เอกสาร หรือข้อมูล
   - open standard  คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์หรือข้อมูลให้อยู่ในมาตรฐานที่เปิดเผย
 • แนวคิดของ KUI คือ เราจะทำยังไงให้การพัฒนาความรู้เหมือนกับ open source
 • การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
  - ความรู้เปลี่ยนแปปลงได้เสมอ
  - ความรู้พัฒนาได้สองลักษณะในบุคคลคนเดียวกัน
  - ความรู้เป็นสิ่งที่จับต้องได้กับสิ่งที่เป็นประสบการณ์
 • การที่จะเกิดความรู้ขึ้นมาได้
  - เกิดหัวข้อที่สนใจขึ้นมา (initiation การริเริ่ม)
  - เสนอความคิดเห็นต่างๆ (discussion ปรึกษาหารือกัน)
  - การประยุกต์ใช้สู่ชุมชน (adoption)
  - การประชาวิจารย์เช่นการตั้งกระทู้ (criticism)
 • KUI ย่อมาจาก Knowledge Unifying Initiative คือ เครื่องมือที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างความรู้ ซึ่งเครื่องมือที่ทำให้เกิดการสร้างความรู้ได้แก่
  - GUI
  - สามารถปรึกษาหารือกัน community online
  - ความร่วมมือ
  - หลากหลายภาษา multi-lingual solution ซึ่งมีอยู่ 6000 ภาษาที่ใช้กัน
  - เก็บตรง log ไว้
 • จะแปลงเป็นฟังก์ชัน นั้นจำเป็นต้องมีกติกากันแยกได้ดังนี้
  - poll มีการโหวตกัน ทุกคนสามารถเสนอแนะได้
  - chat การพูดกับตัวเองหรือการพูดระหว่างกลุ่ม
  - chat log
  - vote การอยู่รอดตามธรรมชาติ
 • ความแตกต่างของ KUI
  - ต่างกับ SourceForege.Net ตรงที่จะไม่ใช้ซอฟต์แวร์จะเป็นการสร้างเอกสารความรู้
  - ต่างกับ wiki.org ตรงที่มีการเก็บโหวตเก็บเจตนารมณ์ ไม่เก็บข้อมูลดิบๆอย่างเดียว
  - ต่างกับ weblog ตรงที่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบทำให้สืบค้นได้ง่าย
 • การนำไปใช้งาน
  - เป็นพจนานุกรมตัวหนึ่งที่ใช้ในเครื่องได้
  - เป็น search engine
  - การดู
  - การวิเคราะห์วิศวกรรมภาษาที่เขียนบนเว็บ
 • สามารถเข้าไปศึกษาเว็บ KUI ได้ที่ www.tcllab.org/kui 

  เพิ่มเติม !!!
  - ภาษาที่แปลในทั่วโลกมีแค่ 332 ภาษาซึ่งมีอยู่ 6000 ภาษาที่ทั่วโลกใช้กัน
  - star dict เป็นดิกชันนารีออนไลน์ สามารถเข้าดูได้ที่ http://stardict.sourceforge.net
    ข้อดี
    1. สามารถเปิดได้แบบออนไลน์
    2. ป้องกันการสะกดผิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน ( สาวลี )ความเห็น (0)