อัลไซเมอร์

อัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุ

อยู่ดีมีสุข

รู้จัก อัลไซเมอร์ ภัยที่อาจใกล้ตัวคุณ

จากการที่ได้อ่านวารสารได้พบเรื่องที่น่าสนใจต้องการที่จะนำเสนอให้ผู้ที่ได้สนใจศึกษา

อัลไซเมอร์ เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมอง ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่อายุยืนยาวโอกาสเสี่ยงของการเป็นภาวะสมองเสื่อมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ทำให้เกิดโรค เช่น การใช้ยาตานการอับเสพอย่างไม่ถูกต้องและไม่อยู่ในความดูแลของแพทย์ ภาวะการขาดสารอาหารทั้ง วิตามินเอ ซี อี หรือแม้แต่กรรมพันธ์จากพ่อแม่ญาติพี่น้องที่มีประวัติป่วย อัลไซเมอร์ ผู้ที่มีประวัติเคยได้รับอุบัติเหตุที่กระทบต่อสมองรวมทั้งเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

สำหรับผู้ที่ป่วย อัลไซเมอร์ จะมีอาการความจำเสื่อม การตัดสินใจลดลงและการใช้เหตุผลผิดปกติ เหล่านี้จะมีการปฏิบัติเนื่องอย่างต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งลักษณะที่อาการแสดงออกก็แตกต่างกันออกไป อาทิ

- ลืมชื่อคนในครอบครัวที่เป็นญาติ

- รับประทานอาหารแล้วบอกว่ายังไม่ได้รับประทาน

  • หลงทางกลับบ้านไม่ถูก
  • ไม่รู้ว่าตัวเองมาที่นี้ได้อย่างไร
  • พูดไม่ค่อยเป็นประโยค
  • มีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์รวดเร็ว เช่น จากอารมณ์เงียบ เป็นร้องให้โดยไม่มีเหตุผล

หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดมีอาการแสดงออกดังกล่าวข้างต้น ก็ควรพบแพทย์ เพื่อรักการดูแลรักษา บุคคลใกล้ชิดควรเข้าใจอาการที่ผู้ป่วยเป็นผู้ และปรับสิ่งแวดล้อมทั้งดูแลเรื่องอาหาร และการออกกำลังกาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัลไซเมอร์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 27836, เขียน: 10 May 2006 @ 10:42 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)