คราวนี้ครูลี่และคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -5 นำนักเรียนออกนอกพื้นที่ไปถึงจังหวัดสมุทรสงคราม จุดประสงค์เพื่อไปศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 2 ของโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

              ถึงแล้วค่ะ คณะวิทยากรมาต้อนรับและช่วยกันแบ่งนักเรียนเป็น 6 กลุ่ม

                                         

 เดินทางไปที่ศูนย์การเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษรกร หมู่ 3 ต.บ้านปรก เครือข่ายมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรสงคราม

เมื่อไปถึงศูนย์การเรียนรู้นักเรียนก็เข้าฐานการเรียนรู้ที่เตรียมไว้มีทั้งหมด 6 ฐาน

ฐานน้ำยาชีวภาพ

ฐานนี้ท่านวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการนำผลไม้ในท้องถิ่นทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ โดยบอกถึงความเป็นมาคุณสมบัติและประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพที่มีต่อชีวิตของคนเราและสิ่งแวดล้อม

ฐานเห็ดโอ่ง

ฐานนี้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิธีการเพาะเห็ดอย่างง่ายๆนักเรียนฟังแล้วได้เรียนรู้ว่าสามารถนำไปเพาะเพื่อใช้ประกอบอาหารเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง (ครูลี่เห็นนักเรียนหอบหิ้วเชื้อสำหรับเพาะเห็ดไปฝากผู้ปกครองหลายคน น่ารักจริงๆ ทำให้ครูปลื้มใจที่นำนักเรียนมาเรียนรู้และได้ผลคุ้มค่านักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตได้จริง)

ฐานขนมไทย

นักเรียนช่วยกันปั้นขนมต้มและเย็บกระทงสำหรับใส่ขนมซึ่งทุกคนจะได้ชิมฝีมือตนเองครูก็พลอยได้ชิมด้วยอิ่มอร่อยกันทั้งครูและนักเรียน

ฐานผลไม้กลับชาติ

นักเรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การนำผลไม้ในท้องถิ่นมาแปรรูปได้อย่างหลากหลาย

ฐานการเพาะถั่วงอกมือถือ (ไร้ราก ไร้สารพิษ)

นักเรียนและครูสนใจตั้งใจน่าดู สงสัยจะนำความรู้ทีได้ไปใช้เพาะถั่วงอกรับประทานเองในครอบครัวปลอดภัยไร้กังวลไม่ต้องจ่ายเงิน

ฐานปุ๋ยหมัก

ดีใจที่นักเรียนสนใจที่จะได้เรียนรู้ในทุกฐานอย่างตั้งอกตั้งใจ

 

นักเรียนได้เรียนรู้ครบทุกฐานแล้ว ก่อนกลับทางศูนย์การเรียนรู้ ได้จัดอาหารว่างให้กับนักเรียนคือ น้ำฝาง รสหวานสีสวย กับขนมไทยๆทำให้ไดความรู้เกี่ยวกับน้ำฝางเพิ่มเติม ก่อนกลับมีการถ่ายรูปร่วมกันกับท่านวิทยากร

คุณครูสาวๆค่ะ บรรยากาศตอนพักค่ะ

ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมกิจกรรมเด็กๆ ขอขอบพระคุณคณะวิทยากร และ ผอ.อุดม โพธินำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ที่กรุณาให้โอกาสเด็กๆได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กว้างไกลจากท้องถิ่นของตนเอง