วันนี้ (10 พ.ค. 2549) ที่ ม.มหาสารคาม (มมส.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณพรพิมล  หรรษาภิรมย์โชค หัวข้อการอบรม

การจัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้

การทำ CoP

Work Shop

 

ผลจะเป็นอย่างไรนั้น จะได้นำมาเขียน Blog ฟังต่อครับ