KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 62 ความดี

• KM เน้นใช้ความดีที่มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์ทุกคน 
• มนุษย์เราทุกคนมีความมหัศจรรย์ด้านดีซ่อนอยู่  
• การไม่เคารพความดีในตัวคน   นำไปสู่ความสัมพันธ์เชิงลบ   เกิดการอยู่ร่วมกันแบบมีปัญหา    ขาดมิตรภาพ    ขาดความเคารพซึ่งกันและกัน   
• การที่คนเราสัมพันธ์กันผ่านความดี  นำมาซึ่งการกระตุ้นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีของกันและกัน    เกิดความงอกงามของการทำดี    เกิดผลจากการทำความดีร่วมกัน   
• คนเราทุกคนมีทั้งความดีและความไม่ดีอยู่ในตัว    KM เน้นการ “รดน้ำพรวนดิน” ให้ด้านดีงอกงามออกมาทำคุณประโยชน์  ด้านลบก็จะค่อยๆ ถูกเบียดฝ่อไป
• “ปุ๋ย น้ำ และแดด” ได้แก่บรรยากาศที่เป็นอิสระ เปิดโอกาสให้ได้ทดลองทำดี    บรรยากาศเชิงบวก ชื่นชมยินดีในผลสำเร็จเล็กๆ    ในความมานะพยายาม   ในความอดทน ความเสียสละ ฯลฯ 
• ใช้ความดีปลุกความดี   ใช้ผลของการทำดีปลุกความดี
• ใช้กิจกรรมดีๆ ที่สร้างความรู้สึกประทับใจ    กระทบใจจนน้ำตาไหล  เป็นตัวกระตุ้นพลังด้านดีออกมา
• ให้พลังด้านดีได้ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ    และเมื่อเกิดผลที่น่าภาคภูมิใจก็ได้รับความชื่นชม   มีการเอาเรื่องราวมาเล่าซ้ำๆ   เท่ากับเป็นการทำแบบฝึกหัด หรือออกกำลัง ในการทำความดี อย่างสม่ำเสมอ    ทั้งโดยผู้ปฏิบัติเอง และผู้ร่วมอุดมการณ์    หน่วยงาน/องค์กรก็จะอบอวลอยู่กับการทำดี   ปิติสุขที่เกิดจากการทำดี   และความสุขที่ได้ชื่นชมการทำดีและผลของการทำดี

วิจารณ์ พานิช
๓ พค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#km#เครื่องมือ

หมายเลขบันทึก: 27800, เขียน: 10 May 2006 @ 08:49 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)