Archanwell
รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

กรณีศึกษาศรีนวล เสาร์คำ คนไร้สัญชาติที่ได้รับทุนเพื่อไปศึกษาในสหรัฐอเมริกา : เราจะออกแบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เธออย่างไรดี ??


อ.แหววประกาศรับนักศึกษากฎหมายที่จะมารับผิดชอบดูแลกรณีศึกษาศรีนวล เสาร์คำ เพื่อมาฝึกงานกับ อ.ไหม กิติวรญา รัตนมณี และ อ.ด๋าว ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล กรณีศึกษานี้ส่งเข้ามาโดยคุณนุ่มจากศูนย์ลูกหญิง เชียงรายค่ะ ศรีนวลอ้างว่า เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ จึงมีสถานะเป็นคนสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ เรื่องกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติ แต่เนื่องจากศรีนวลเกิดนอกโรงพยาบาล จึงต้องไปเริ่มต้นทำหนังสือรับรองการเกิดก่อนค่ะ

คุณนุ่ม อ.ไหม ศรีนวล และท่านอื่นๆ โดยเฉพาะ ครูแดงและอ.ด๋าว

----------------------------------------------------------

1.    อยากฟังความเห็นคุณนุ่มในประการแรกนะคะ  ในเรื่องที่เกี่ยวกับคนในศูนย์ลูกหญิงที่อาจได้ประโยชน์จากการกลับมาศรีนวล ซึ่งอาจนำไปสู่ความสนใจในการแก้ไขปัญหาของเด็กไร้สัญชาติในศูนย์ลูกหญิงทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างก็คือปัญหาของศรีนวลเอง เราพูดถึงการประชุมเพื่อต่อยอดการแก้ไขปัญหาของเด็กในศูนย์ลูกหญิงมานาน หลังจากการประสานผลักดันการแก้ไขปัญหาของฟองติ๊บและศรีนวลในปีที่น้องทั้งสองเดินทาง

2.    ขอให้เราทุกคนตระหนักว่า ปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติเหมือนปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าคนไข้ไม่มีโรงพยาบาล ก็รักษาโรคกันลำบาก เมื่อคนป่วยไม่มา ผู้ปกครองก็ต้องพามามังคะ นุ่ม

3.    ห้องทำงานของ อ.แหวว เป็นเสมือน “โรงพยาบาลแพทย์” เราพอมีหมอมีพยาบาล และงานของเราก็หนักค่ะ เราไม่ได้มีภารกิจที่จะช่วยศรีนวลเพียงคนเดียว อันนี้ อยากให้ศรีนวลเข้าใจหน่อยนะคะ

4.    และที่สำคัญ อ.ไหมเรียนจบแล้ว กำลังจะรับปริญญา ซึ่งพวกเราก็คงจะต้องแสดงความยินดีกับ อ.ไหม และเปิดโอกาสให้ อ.ไหมไปเตรียมตัวรับปริญญานะคะ  เราคงไร้ใจทีเดียวที่หวังจะใช้ประโยชน์จาก อ.ไหม โดยไม่คิดถึงใจ อ.ไหม ในช่วงที่ศรีนวลจะกลับมานั้น มันคงไม่ผิดที่ อ.ไหมจะไปเตรียมตัวรับปริญญา และใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนซึ่งยินดีมากในความสำเร็จของ อ.ไหม หวังว่า คุณนุ่มและศรีนวลคงจะแสดงความเข้าใจ

5.    ในฝ่ายของ อ.ไหม ซึ่งก็ไปเชียงรายหลายหน ได้ผ่านไปคุยกับคุณนุ่มอย่างเป็นเรื่องเป็นราวบ้างไหม

6.    ในการจัดการปัญหาของศรีนวลนั้น ได้วิเคราะห์ปัญหาและกำหนด work process ออกมาไหม แล้วค่อยมาคิดกันว่า จะหาใครไปทำงานตามขั้นตอนที่ออกแบบมา

7.    ในวันแรกที่ อ.ไหมมาทำงาน ก็ทำไม่เป็น ไม่ใช่จะเก่งมาตั้งแต่เกิด ยังมีนักศึกษาที่อาจจะอยากไปฝีกปฏิบัติหน้าที่ทนายความสิทธิมนุษยชน ปัญหา ก็คือ อ.ไหมอาจไม่คิดเรื่องเครือข่ายการทำงาน เลยขาดคนช่วยทำงาน และคนรับช่องงานต่อ

8.    หวังว่า อ.ไหมจะเห็นปัญหาที่ อ.แหววพยายามจะบอก และใช้เป็นแบบฝึกหัดในทำงานในช่วงชีวิตต่อไป

9.    อ.ด๋าวคะ ช่วยจัดการการไปเยี่ยมกรมการกงศุลหน่อยดีไหมคะ เพื่อหารือเรื่องสิทธิการเดินทางไปศึกษาต่อของคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติ ขออนุญาตวิธีการจัดการ โดยเริ่มต้นประชุมทางอีเมลล์ โดยลองคิดแผนการทำงานก่อน อย่ารอประชุมวันพฤหัส เปิดพื้นที่ในอีเมลล์นี่ล่ะค่ะ  และนำการสร้างสรรค์ทางออกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ อาจมีคนมาช่วยเราทำงานมากขึ้น เรื่องของศรีนวล เป็นงานที่จับโดย อ.ชล และต่อมา ก็คือ อ.ไหม คงต้องมีคนมาต่อยอด หากในวันนี้ เราคิดถึงคนทำงานใหม่น้อย (ลองทบทวนทฤษฎี ๑๕ งานเพื่อคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติดูนะคะ) สำหรับ อ.ด๋าว ถ้าสงสัยว่า ตัวเองเกี่ยวข้องอย่างไร ก็ตอบว่า เสรีภาพในการเดินทางนั้นขึ้นอยู่กับ “สถานะบุคคล” แต่สังคมไทยยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ ศรีนวลมีสิทธิ แต่เสรีภาพถูกปิดกั้น เพราะไม่มีรัฐใดยอมรับรองสถานะคนชาติให้ จึงไม่มีรัฐเจ้าของสัญชาติ ปรากฏการณ์นี้จึงเป็น “งานแล็บ” ที่ดีมากของ อ.ด๋าว ซึ่ง อ.แหววได้พูดกับ อ.ด๋าว หลายรอบแล้ว ถ้ายังมีประเด็นนะคะ ก็หารือทางวิชาการกันได้อีกนะคะ

10. ประเด็นที่รัฐบาลไทยมีมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้ศรีนวลออกนอกพื้นที่ที่เข้ารับการสำรวจความเป็นคนไร้สัญชาติ เพื่อไปศึกษาตลอดหลักสูตร แต่กรมการกงสุลกลับออกหนังสือเดินทางและวีซากลับประเทศไทยให้เพียง ๑ ปี อันนี้เป็นปัญหากฎหมายปกครองไหมคะ กรมการกงสุลไม่ยอมรับฟังคณะรัฐมนตรีได้ไหมคะ หลัก Education for all มีผลบังคับกรมการกงสุลไหมคะ อันนี้คงเป็นงานของ SWIT ใช่ไหมคะ

11. วันนี้ ขอตั้งประเด็นเพียงเท่านี้ มีหลายประเด็น และตั้งความหวังว่า จะมีท่านอื่นที่แสดงความคิดเห็นกลับมาบ้างค่ะ โดยเฉพาะท่านที่เกี่ยวข้อง

12. อ.แหววได้นำความเห็นใส่ไว้ในบล็อกโกทูโนด้วยค่ะ เพื่อเปิดเวทีสาธารณะในเรื่องนี้

http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-swit/277686

ในบันทึกนี้ จะมีรายละเอียดสำหรับท่านที่ยังงงสำหรับการอ่านอีเมลล์ฉบับนี้ และถ้ายังงง ก็อีเมลล์ถามมา ส่วนการแสดงความคิดเห็น ควรเขียนในอีเมลล์ และถ้าจะดี paste ในโกทูโนที่ใช้เผยแพร่นี้ด้วยก็ดีค่ะ แค่แสดงความคิดเห็น ก็ช่วยศรีนวลแล้วค่ะ

 

งานเขียนเพื่อเข้าใจกรณีศึกษาศรีนวล เสาร์คำ

  1. กรณีนางสาวศรีนวล  เสาร์คำนวล :  คนไร้สัญชาติ ซึ่งอ้างว่าเกิดในประเทศไทย แต่ถูกบันทึกในทะเบียนราษฎรไทยว่า เกิดนอกประเทศไทย โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตราสายสุนทร เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒

           http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=446&d_id=445 

หมายเลขบันทึก: 277686เขียนเมื่อ 18 กรกฎาคม 2009 12:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มีนาคม 2012 20:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี