การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้แบบkm

การจัดการเรียนรู้แบบkmเป็นการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจากผู้คนหลาย ๆ คนเพื่อให้เกิดความรู้ที่หลากหลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สพท.3กู่แก้วความเห็น (0)