โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2538 กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดทำโครงการสร้างโรงเรียน 12 แห่ง ทั่วประเทศ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามโรงเรียนว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ " ตามด้วยชื่อของจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู จัดตั้งเมื่อวันที่ 31ตุลาคม พ.ศ.2539ปัจจุบันมีนักเรียน 446 คน  มีครู 22 คน มีนายหัสสา  ดอนหงษา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนข้อมูล 10 มิถุนายน 2549