วิจัยนวัตกรรม

เครื่องมือในการจัดการความรู้

การอบรมปฏิบัติการของทีมนักวิจัย  ของโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง  สพท.อด.๓ เป็นการระดมความรู้ที่มีอยู่ในบุคคลให้สามารถแสดงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้  ซึ่งความรู้ที่จะนำไปจัดการจัดความรู้ได้นั้นจะต้อง มีการสร้างสื่อกลางในการเก็บความรู้มารวบรวมจากองค์กร  แล้วนำมาจัดการความรู้ให้เป็นสัดส่วน  และรูปเล่ม ที่สามารถถ่ายทอดได้ เช่น

การทอเสื่อกก    การเซิ้งกลองยาว    การสอนอ่านด้วยนิทาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยนวัตกรรมความเห็น (0)