ความภูมิใจ

ผลงานนักเรียน
นักเรียนในชนบทมีโอกาสในการสร้างผลงานที่ตนเองมีความภูมิใจน้อยมากเพราะเขาเป็นคนที่มีทุนความรู้น้อย  จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องเป็นผู้แนะนำ  ส่งเสริมให้เขาได้มีโอกาสแสดงออกให้มาก เมื่อเริ่มมีผลงานเกิดขึ้นต่อไปเขาจะเริ่มรู้จักคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด  นั่นคือความภูมิใจของเขา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หนองพิมานความเห็น (1)

บอน
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 
ผมว่า สิ่งที่สำีัคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การนำเสนอผลงานของเขาให้คนทั่วไปได้มีโอกาสรับรู้ด้วยนะครับ ให้คนอื่นได้ชื่นชมยอมรับ ไม่ว่า จะมีทุน หรือความรู้น้อยแค่ไหน แต่การตอบรับและคำชื่นชมของคนอื่น ย่อมจะเป็นกำลังใจให้นักเรียนเหล่านั้น สร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาอีกครับ