• ได้ present งาน ครั้งที่ 2 หลังจากการฝึกงานมาเป็นระยะเวลา ครบ 2 เดือน
  • ได้ทำ web อย่างง่าย ๆ(html + javascript) ที่ใช้ในการ present
  • รูปแบบการ present จะเป็นการโชว์ผลงานที่ได้รับมอบหมายกันเป็นส่วนใหญ่
  • มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างการทำงาน ว่าได้รับอะไรบ้าง ต้องการให้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ทำการปรับปรุงในเรื่องใดอีกบ้าง  และสิ่งที่ได้รับกลับไปนั้นตรงตามความต้องการหรือไม่  ตามที่ได้คาดการณ์ไว้หรือไม่ อีกทั้งยังให้แสดงข้อเสนอะแนะ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้มาฝึกงานในปีต่อไปอีกด้วย