แมลงปอ(Dragonfly) มีกำเนิดในโลกเรามาประมาณ 280 ล้านปีมาแล้วต้นตระูกูลของแมลงปอในยุคนั้นชื่อ Meganuera monyiจัดเป็นแมลงปอโบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้ว และเป็นแมลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุคนั้น

ปีกของมันถึงแม้จะบางๆใสๆแต่ถ้าสังเกตให้ดีจะมีลักษณะ

เป็นเส้นตาข่ายอันมีผลทำให้ปีกมีความแข็งแรงและบินได้เร็ว

(สูงสุดประมาณ 50-60 km/hrในพวกแมลงปอขนาดใหญ่)

จัดเป็นแมลงที่มีตามากที่สุด (ตาหกเหลี่ยมรวม 30,000 ตา)

อาหารของเขาได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจั๊กจั่น แมลงหวี่ขาว ผีเสื้อหนอนกอ

เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์และสวยงามต่อระบบนิเวศน์ของเรา