ครั้งหนึ่งของการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2 นักเรียนคนหนึ่ง เขียนหนังสือไม่ได้เลย ไม่ยอมเขียน ชอบวาดภาพ ข้าพเจ้านั่งคิดๆดู จึงได้วิธี ทำสมุดภาพขึ้นมา โดยใช้การพิมพ์ภาพให้แล้ว เขียนคำใต้ภาพด้วยตัวประให้ลากเส้นตาม เป็นการฝึกการเขียนและอ่านไปในตัว หนึ่งภาพก็อาจได้ 1 คำ 2 คำ เพิ่มขั้นเรื่อยๆ จนนักเรียนสามารถเขียนและอ่านได้และในคำต่างๆที่เขียนใต้ภาพ และต่อมาก็ชอบเขียนและอ่านได้ ตามปกติเหมือนเด็กคนอื่นๆ แต่ยังชอบวาดภาพ และเขียนบรรยายภาพได้มากขึ้นเมื่อเรียนชั้นป.3 และป.4