การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน เขียน

เทคนิคการสอนอ่าน เขียน
   ครั้งหนึ่งของการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2 นักเรียนคนหนึ่ง เขียนหนังสือไม่ได้เลย ไม่ยอมเขียน ชอบวาดภาพ ข้าพเจ้านั่งคิดๆดู จึงได้วิธี ทำสมุดภาพขึ้นมา โดยใช้การพิมพ์ภาพให้แล้ว เขียนคำใต้ภาพด้วยตัวประให้ลากเส้นตาม เป็นการฝึกการเขียนและอ่านไปในตัว หนึ่งภาพก็อาจได้ 1 คำ 2 คำ เพิ่มขั้นเรื่อยๆ จนนักเรียนสามารถเขียนและอ่านได้และในคำต่างๆที่เขียนใต้ภาพ และต่อมาก็ชอบเขียนและอ่านได้ ตามปกติเหมือนเด็กคนอื่นๆ แต่ยังชอบวาดภาพ และเขียนบรรยายภาพได้มากขึ้นเมื่อเรียนชั้นป.3 และป.4

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวัดบางใบไม้ความเห็น (2)

ดีครับ ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ นะครับ เป็แนวทางที่จะไปใช้ประโยชน์ต่อไปครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์สุจิตรา

  โรงเรียนวัดบางใบไม้อยู่ในโครงการวิจัยและพัฒนาเรื่องการจัดการความรู้

    วันนี้คณะวิจัยส่วนกลางได้พบบล็อกของอาจารย์ จึงได้นำเข้าไปร่วมในแพลนเน็ต edkm

    ขอเชิญชวนให้อาจารย์เขียนเกี่ยวกับเคล็ดลับการเรียนการสอนลง   เพื่อว่าผู้อ่านจากหลากหลายองค์กรเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้