โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส หมู่ 9 ตำบลหนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 3