วันนี้มาอบรมการใช้ บล็อก ที่ มรภ.สวนสุนันทา และยังต้องนำไปขยายผลต่อยังโรงเรียน แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ผลใหม่?