ทดลองการใช้ บล็อก

บล็อก ! สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงหรือ
  วันนี้มาอบรมการใช้ บล็อก ที่ มรภ.สวนสุนันทา และยังต้องนำไปขยายผลต่อยังโรงเรียน แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ผลใหม่?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูคอมพิวเตอร์ ร.ร.บางลี่วิทยาความเห็น (5)

ผู้เข้ารับการอบรมเหมือนกัน
IP: xxx.155.54.245
เขียนเมื่อ 

มีความคิดเหมือนกันเลย

Tadsanee
IP: xxx.155.54.250
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่นำ blog มาเข้าร่วมชุมชนการวิจัย  คณะวิจัยได้มาเยี่ยมเขตและศึกษาพื้นฐาน  เรามีความเห็นต่อโรงเรียนของท่าน

ดังนี้  (ถ้ายังมีดีมากกว่านี้ก็ช่วยนำมาแลกเปลี่ยนกันนะคะ)

โรงเรียนบางลี่วิทยาให้ความสำคัญต่อชุมชนและองค์กรภายนอก โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสโมสรโรตารี่ โรงพยาบาลประจำอำเภอ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์ให้ความรู้และบริการคอมพิวเตอร์ มีการใช้ประโยชน์จากความรู้ความชำนาญของสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อพัฒนาตนเองในด้านนี้  อีกประการหนึ่งคือ โรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการองค์ จึงได้เข้าร่วมกับโครงการ TOPSTAR  ผู้บริหารเสริมแรงจูงใจด้วยการจัดสรรครุภัณฑ์เป็นพิเศษให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานชัดเจน  โรงเรียนนี้มีลักษณะเด่นที่สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอื่น คือ ด้านการเปิดรับนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมกับองค์กรข้างเคียง ผู้บริหารของโรงเรียนให้คำแนะนำและกำลังใจแก่บุคลากร ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทุกด้าน
tadsanee
IP: xxx.170.161.250
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  เพิ่งเสร็จสิ้นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่คุ้มสุพรรณไปเมื่อวันเสาร์   จำได้ว่าผอ.บางลี่มีเรื่องเล่าที่มีคุณค่ามาก  ลองไปขอท่านผอ.มาใส่ในบล็อกนี้หน่อยได้ไหมคะ  น่าจะมีคนสนใจนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากทีเดียว

 

หนูเพ็ญประภาจะขอให้มาเป็นวิทยากรสาธิตการใช้

Blog ที่โรงเรียนอู่ทอง พอจะมีเวลาไหม

Tadsanee
IP: xxx.121.173.248
เขียนเมื่อ 
ผอ.บางลี่คะ คณะนักวิจัยยังติดใจเรื่องเล่าเร้าพลังของอาจารย์นะคะ ช่วยใส่ลงบล็อกให้หน่อยสิคะ สัปดาห์นี้จะอบรมทีมแกนนำนักจัดการความรู้ได้ครบ 17 สพท.แล้วจะมาเยี่ยมนะคะ