ใครทำวิจัยระบบการศึกษา

  ติดต่อ

       ในกระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานที่ดูแลเรี่องการวิจัยในทุกองค์กรหลัก และทำวิจัยเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักที่องค์กรนั้นๆ รับผิดชอบ เช่น สำนักวิจัยฯ ในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ก็ทำวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้กำหนดนโยบายแผนและมาตรฐานด้านการศึกษา

       สำนักวิจัยฯ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็ทำวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้เป็นฐานการพัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่นในเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

      เช่นเดียวกับสำนักวิจัยฯ ในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา หรือแม้แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่มีการทำวิจัย เพื่อค้นหาองคืความรู้สำหรับนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการศึกษาที่รับผิดชอบ แต่ใครเล่าควรทำวิจัยระบบการศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะสัมพันธ์เชื่อมโยงการศึกษาในทุกระดับและประเภททั้งระบบเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาในลักษณะองค์รวม ท่านคิดเห็นอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยระบบการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 27416, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-24 00:00:10+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)