โรงเรียนบ้านเมืองแปง

118   หมู่1  ตำบลเมืองแปง   อำเภอปาย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   58130

โทรศัพท์  05--3693-301   โทรสาร   05-3693-241

คำขวัญโรงเรียน

   วิชาการดี    กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม