ขอเชิญเพื่อน ๆ ร่วมชุมชน "คอมพิวเตอร์ วช.พจ." ของพรรณีได้ โดยการเลือก

  1. นำบล็อกเข้าร่วมชุมชน
  2. ค้นหาชุมชน คอมพิวเตอร์ วช.พจ.
  3. ขอเข้าร่วม
  4. รอการยืนยันจาก "พรรณี"

แค่นี้เราก็สามารถสื่อสารกันได้ในโลก Cyber

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ