AAR : คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานคณะสหเวชฯ


 

AAR : การศึกษาดูงานของคณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่
วันที่ 29 มิถุนายน 2552
ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร


สิ่งที่คาดหวังจากกิจกรรมนี้

- ความเป็น Best Practice การลงมือปฏิบัติจริง และให้ KM เนียนไปกับเนื้องานของคณะ
  สหเวชศาสตร์
- แนวทาง KM เนียนในเนื้องาน
- วิธีการนำ KM ให้เนียนไปในงาน โดยใช้เทคนิค วิธีการ อย่างไร
- ได้รู้การทำงานของคณะสหเวช มน. ด้าน KM
- ได้โครงการใหม่ ๆ สำหรับหน่วยกิจการนักศึกษา
- อยากทราบวิธีการดำเนินการอย่างไรกับ KM
- ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ให้ความรู้
- มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ KM ของสหเวช ว่านำไปใช้อย่างไร
- ได้รับความรู้ในด้าน KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
- ได้สร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้น เพื่อความร่วมมือต่อไป
- ได้ลปรร. ประสบการณ์การทำ KM ให้เนียนในงานของสหเวช

สิ่งที่เกินความคาดหวังจากกิจกรรมนี้
- สิ่งที่คณะได้เล็งเห็น KM และนำมาใช้จนปัจจุบัน KM ได้เนียนไปกับเนื้องาน จนแยกไม่ออก   
  จึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่มีวิธีการ กิจกรรมที่ดีดีในการนำ KM มาใช้
- ตัวอย่างประสบการณ์ กรณีศึกษาจากการปฏิบัติงาน
- การใช้ AAR ในทุกกิจกรรม โดยให้เนียนไปในงาน
- การเก็บข้อมูลใน Blog gotoknow สามารถถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ออกไปและเป็นประโยชน์ต่อ
  ผู้สนใจ
- มีแรงบันดาลใจ
- วิธีทำงานไม่ยึดติดรูปแบบมากเกินไป ยืดหยุ่นได้
- การสร้างแรงจูงใจให้คนทำงาน
- การทำคลังความรู้ของบุคลากรแต่ละคน
- การดำเนินการ KM ที่คณะสหเวชศาสตร์ มน. สมกับการได้รางวัล Best Practice และจะได้
  นำไปใช้กับคณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่
- มีการใช้ Blog เพื่อให้คนอื่นดูได้ด้วย และเป็นการเตือนความจำ
- ทุกหน่วยงานมี KM ทุก ๆ ด้าน
- เห็นคุณค่าของการแชร์ประสบการณ์ผ่าน Blog ชัดเจนขึ้น
- มีแรงบันดาลใจในการเก็บคลังความรู้ข้อมูล
- การนำ KM เข้ามาเนียนในทุกเนื้องาน ทุกหน่วยงาน
- สิ่งเล็กที่สุดที่มองข้ามไป คือ การแสดงความชื่นชมยินดี ซึ่งกลายเป็นสิ่งสำคัญให้เกิดสังคม
  KM ส่วน Blog นั้นจะสะท้อนให้เห็นความสำเร็จ ที่สหเวชมาจนถึงวันนี้

- เห็นพลังของผู้นำทีมสายสนับสนุนที่พลังไม่มีหมด

 

สิ่งที่น้อยกว่าความคาดหวังจากกิจกรรมนี้

- อยากรู้เกี่ยวกับ KM ของหน่วยงานอื่น ของคณะสหเวชศาสตร์ เช่น ของสายงานคลัง
  ด้านการเงิน

- ได้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมหลาย ๆ ด้าน บางกิจกรรมทางเชียงใหม่ไม่มี ก็จะนำไปใช้
  บ้าง

- ไม่เจอคณบดี (อิ อิ)

สิ่งที่คาดว่าจะนำไปปรับปรุงและพัฒนางาน
- พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมในการจัดการความรู้
- เพิ่มกิจกรรมให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น
- ให้แต่ละงานได้จัดโครงการ กิจกรรม ในการจัดการควมรู้ของตน
- แนวคิด / ปฏิบัติ KM เนียนในเนื้องาน
- การเก็บข้อมูลบน Blog ทั้งข้อมูลและภาพ
- วิธีการที่ไม่ยึดติดรูปแบบ แต่ได้งานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจ
- การยืดหยุ่นตามสถานการณ์จริง
- การสร้างแรงจูงใจให้คนทำงานและทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการชื่นชมยินดี
- งานได้ผล คนทำงานมีความสุข
- การนำ KM ไปใช้กับงานให้เนียนกับเนื้องานมากขึ้น
- จะปรับปรุงจัดเก็บข้อมูลให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น
- การเขียนข้อมูลใน Blog เพื่อให้เกิดการ share ประสบการณ์มากขึ้น
- แบบอย่างการสร้างสรรค์ในการทำงาน ที่ดูอบอุ่น เป็นกันเองอีกแบบหนึ่ง ซึ่งน่าจะช่วยให้
  บรรยากาศการทำงานดียิ่งขึ้นไปอีก
- การเตรียมการนำเสนอ เพื่อความพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันที
- มีแผนรองรับการเตรียมนำเสนอ หากมีข้อสงสัย จะแก้ไขช่วงเวลาที่รอได้อย่างไร
- การทำงานเป็นทีม
- การจัดทำคลังข้อมูล
- การพัฒนาทีมงานในเขียนบันทึก
- การยกย่องชมเชยอย่างเป็นรูปธรรม

                                                      บอย สหเวช

หมายเลขบันทึก: 272474เขียนเมื่อ 1 กรกฎาคม 2009 12:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

เรียนท่าน SuperBoy ทีมน้าอึ่งอ๊อบมาดูงานที่นี่เองนิ เยี่ยมเลยท่าน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี