การเดินทางไปสู่จุดหมาย

opgkm
อ.วิจารณ์ พานิช เขียนไว้ เลยเอามาให้เพื่อนๆอ่าน เพื่อจะได้เพิ่มแรงกระตุ้นในการเขียนค่ะ/เกน

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ 

 • บล็อก เป็นเครื่องมือ ICT สำหรับ ลปรร. (แลกเปลี่ยนเรียนรู้)  เน้นการ ลปรร. ความรู้ฝังลึก หรือความรู้ปฏิบัติ
 • แต่ก็ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว ว่าต้องเขียน/บันทึก ใน บล็อก อย่างไรจึงจะถูกต้อง     ไม่มีถูก ไม่มีผิด    เป็นอิสระของผู้เขียน    จะเขียนไว้อ่านคนเดียวก็ยังได้    แต่เป้าหมายหลักเอาไว้แลกเปลี่ยนกับผู้สนใจเรื่องเดียวกัน
 • ใน บล็อก Gotoknow.org มีทั้งผู้ที่เขียน บล็อก เป็น และเขียนไม่เป็น    คนที่เขียนไม่เป็น จะบันทึกเรื่องที่เป็นความจริง หรือความรู้ที่มีอยู่แล้วในตำรา หรือในกฎระเบียบของหน่วยงาน
 • คนที่เขียนไม่เป็นจะเขียนแบบระบายความทุกข์    หรือเขียนแสดงความไม่พอใจงานของตน    ไม่เกิดการสร้างสรรค์
 • บันทึก บล็อก ที่ไม่ดี คือบันทึกที่มีเป้าหมายโอ้อวดตัวตน หรือหน่วยงาน
 • คนที่เขียนเป็น จะเขียนแบบเล่าเหตุการณ์  เล่าเรื่อง   เน้นเรื่องที่ประทับใจ   มีการสร้างสรรค์สูง   เมื่อนำมาเล่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน  
 • บันทึกที่ดี เน้นสร้างบรรยากาศ/เจตคติเชิงบวก เชิงชื่นชมยินดี สร้างความเคารพเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน ทั้งในหมู่ผู้เขียน/บันทึก และต่อผู้อ่าน
 • ไม่ควรเล่าเฉพาะ what  แต่ควรเล่าเน้นที่ how และ why   คือให้เล่าวิธีการบรรลุผลสำเร็จ (what) จนคนอ่านเอาทดลองไปปรับใช้ได้  
 • การเล่าจินตนาการ   ความฝันที่จะทำอะไรบางอย่าง ก็เป็นการเขียน บล็อก ที่ดี 
 • การเขียนสอดใส่อารมณ์  ใส่จิตวิญญาณ ทำให้อ่านได้รสชาติ   เร้าความรู้สึก เร้าอารมณ์
 • บันทึกที่ดี น่าจะ เร้าการปฏิบัติ   อ่านแล้วเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำอะไรสักอย่างที่ดีๆ    ที่เกิดประโยชน์ต่องาน/หน่วยงาน   หรือต่อสังคม
 • โปรดอ่านตัวอย่าง บล็อก ที่ได้รับรางวัลสุดคะนึง หรือได้รับรางวัล คุณลิขิต ในรางวัลจตุรพลัง   จะเห็นด้วยตนเอง ว่าการเขียนบันทึก บล็อก ที่ดีเป็นอย่างไร
 • ความเห็นของผมที่เขียนมาข้างต้น อาจมีส่วนที่ไม่ถูกต้องอยู่ด้วย    คือเป็นความเห็นของคนคนหนึ่ง ที่อาจไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องทั้งหมด

วิจารณ์ พานิช
๑๘ มีค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวทีเรียนรู้ของทีมOpg KM

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 27211, เขียน: 07 May 2006 @ 14:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)