ทะเบียนสมรส

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ม.ร.ว.สิริกิติ์ทรงจดทะเบียนสมรสเฉกเช่นคู่สมรสทั่วไปสมุดทะเบียนสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประดิษฐ์ขึ้นเป็นพิเศษ ปกสมุดหุ้มด้วยหนังแกะอ่อนสีเหลืองเข้ม กลางปกเป็นหนังสือสีน้ำตาล มีอักษรทองบอกว่าเป็นสมุดทะเบียนสมรส ข้อความในสมุดทะเบียนทุกอย่างคงเป็นเหมอืนสมุดทะเบียนสมรสทั่วไป
         ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยแท้ เกี่ยวกับทะเบียนสมรสนี้ พระองค์ท่านทรงทำตามระเบียบทุกอย่าง ไปยืนขอจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ ปิดอากรแสตมป์ 10 สตางค์ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ตามระเบียบถูกต้อง

ที่มา : ที่สุดของหัวใจ
สำนักพิมพ์ : กันตนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทรงพระเจริญความเห็น (0)