รัชดาวัลย์
นาง รัชดาวัลย์ แอ๊ว สวนจันทร์

แบบทดสอบเรื่องแรงจูงใจ


แบบทดสอบเรื่องแรงจูงใจ

แบบทดสอบเรื่องแรงจูงใจ

               แรงจูงใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถนำเสนอผลงานที่ดีและมีคุณภาพซึ่งแต่ละคนย่อมมีแรงจูงใจในการทำงานต่างกัน ดังนั้นถ้าคุณทราบว่าสิ่งใดหรืออะไรเป็นตัวช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานแล้ว ชีวิตการทำงานของคุณก็น่าจะมีสีสันมากขึ้นลองดูว่าอะไรเป็นตัวช่วยให้คุณเกิดแรงจูงใจในการทำงานจากคำถามต่อไปนี้ ขอให้เลือกคำตอบที่คิดว่าใกล้เคียงกับตัวคุณมากที่สุด
1. ในแต่ละวันคุณชอบที่จะให้บรรยากาศในการทำงานเป็นอย่างไร
          ก. เร่งรีบจนทำให้รู้สึกว่ามีจุดมุ่งหมายที่ต้องไปให้ถึงและทำให้เสร็จ
          ข. ดำเนินไปเรื่อยๆ อย่างสงบ ไม่เร่งรีบ
          ค. เป็นการเป็นงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          ง. ผ่อนคลาย สนุกสนาน มีความยืดหยุ่น
2. ในความคิดของคุณ การทำงานที่มีเจ้านายดูแลใกล้ชิด หรือควบคุมบงการนั้นทำให้...
          ก. รู้สึกอึดอัด เพราะคุณชอบทำงานโดยมีเจ้านายดูแลอยู่ห่างๆ มากกว่า
          ข. ไม่ชอบอย่างยิ่ง เพราะคุณชอบเป็นเจ้านายตนเอง และชอบที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง
          ค. รู้สึกดี เพราะการได้รับคำแนะนำจากเจ้านายทำให้คุณเกิดความมั่นใจในการทำงานหรือ    การตัดสินใจ
         ง. ขึ้นอยู่กับเนื้องาน ถ้าเป็นงานที่คุณไม่เคยทำมาก่อน คุณจะรู้สึกพอใจที่เจ้านายของคุณมาดูแลใกล้ชิด
3. ผลงานที่คุณนำเสนอออกไป นอกจากจะเป็นไปตามโจทย์ที่ได้รับแล้ว งานชิ้นนั้นจะต้อง..
          ก. สมบูรณ์แบบ ไร้ที่ติ
          ข. น่าสนใจ มีความแปลกใหม่
          ค. สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้
          ง. ตรงกับความต้องการของผู้สั่งทุกประการ
4. คุณจะประทับใจมาก ถ้าทีมงานของคุณทำงาน...
          ก. เป็นทีม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
          ข. โดยเน้นคุณภาพของเนื้องานและรายละเอียดเป็นหลัก
          ค. โดยพยายามที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
          ง. แบบแข่งขันที่จะมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ
5. ข้อใดต่อไปนี้ ถ้าเพื่อนร่วมงานปฏิบัติต่อคุณ คุณจะไม่พอใจ
          ก. พูดจาวกวน อ้อมค้อม ไม่มีการถามความคิดเห็นจากคุณ
          ข. เพิ่มความกดดันให้คุณ ไม่เป็นมิตร และไม่เน้นการทำงานเป็นทีม
          ค. ทำงานไม่เป็นระบบ ไม่มีขั้นตอน และไม่มีประสิทธิภาพ
          ง. เน้นในขั้นตอนของรายละเอียดมากเกินไปขาดความยึดหยุ่น

6. คุณคิดว่าอาชีพใดต่อไปนี้น่าจะเหมาะกับตัวคุณมากที่สุด
          ก. ผู้ประสานงาน ศิลปิน ดีไซเนอร์ นักเขียน หรือนักโฆษณา
          ข. ประธานบริษัท หัวหน้าโครงการ นักบิน คอนดักเตอร์
          ค. นักจิตวิทยา ที่ปรึกษา นักการทูต นักประชาสัมพันธ์
7. คุณคิดว่า สถานการณ์ใดต่อไปนี้ที่คุณจะกระโดดเข้าไปร่วมวงด้วย
         ก. งานที่ต้องการความละเอียด หรือต้องการให้คุณตรวจสอบความถูกต้อง
         ข. งานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ ความยึดหยุ่น กล้าที่จะเสี่ยง
         ค. งานที่ต้องการคนดูแลรับผิดชอบ หรืองานเร่งด่วนที่ต้องส่งให้ทันตามกำหนด
         ง. งานที่ต้องทำงานเป็นทีม มีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง และต้องอาศัยการรับฟังเป็นอย่าสูง
8. หนึ่งประโยคที่อธิบายถึงความเป็นตัวตนของคุณ
          ก. รักครอบครัว ชอบการทำงานเป็นทีม พร้อมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
          ข. ให้ความสำคัญในทุกรายละเอียด รู้อะไรต้องรู้จริงมีมาตรฐานในการทำงานสูง และเป็นที่ไว้วางใจของทุก
          ค. มองทุกสิ่งรอบตัวในภาพรวม มีความยึดหยุ่นสูงเชื่อในโอกาส และความเป็นไปได้
          ง. มีจุดมุ่งหมายในการทำงาน รักการแข่งขัน กล้าที่จะเสี่ยง และให้ความสำคัญกับความก้าวหน้า
9. ข้อใดต่อไปนี้สร้างความเบื่อหน่ายให้คุณมากที่สุด
          ก. การต้องทำตามคนอื่น
          ข. การต้องตัดสินใจ
          ค. การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
          ง. การทำงานซ้ำไปซ้ำมา
10. คุณเป็นผู้นำแบบใด
          ก. นำเสนอสิ่งใหม่ให้ลูกน้องอยู่เสมอ
          ข. มั่นใจในนโยบายที่คุณวางไว้ และเชื่อมั่นว่าจะต้องมีผู้ปฏิบัติตาม
          ค. สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและราบรื่นในการทำงาน
          ง. มีความสามารถในการจัดการสูง เน้นความถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 


มาดูผลเฉลยกันดีกว่าค่ะ
 คะแนน
          1. ก) 4 ข) 3 ค) 2 ง) 1             
          2. ก) 1 ข) 4 ค) 3 ง) 2             
          3. ก) 2 ข) 1 ค) 4 ง) 3            
          4. ก) 3 ข) 2 ค) 1 ง) 4
          5. ก) 4 ข) 3 ค) 2 ง) 1            
          6. ก) 1 ข) 4 ค) 3             
          7. ก) 2 ข) 1 ค) 4 ง) 3             
          8. ก) 3 ข) 2 ค) 1 ง) 4
          9. ก) 4 ข) 3 ค) 2 ง) 1             
          10. ก) 1 ข) 4 ค) 3 ง) 2


เลือกคำตอบที่ได้ 1 คะแนนมากที่สุด
          แรงจูงใจของคุณมาจากการที่ได้มีโอกาสลองทำอะไรใหม่ๆ ดังนั้นเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานคุณอาจจะต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ งานแต่ละชิ้นของคุณจะมีความแปลกใหม่ ข้อควรระวังคือ คุณอาจเกิดความเบื่อหน่ายในงานที่มีความซ้ำซาก ซับซ้อน ดังนั้นถ้าคุณได้รับงานลักษณะนี้ คุณจะต้องพยายามมองหาแง่มุมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสนุกให้งานของคุณ
เลือกคำตอบที่ได้ 2 คะแนนมากที่สุด
          แรงจูงใจของคุณมาจากการที่ได้นำเสนอผลงานที่สมบูรณ์แบบ งานที่ต้องการความเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อลงในรายละเอียดเป็นหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้กับคุณ ข้อควรระวังก็คือ คุณอาจขาดความยึดหยุ่นในการทำงานไปบ้าง หรือมุ่งเน้นในกฏระเบียบมากเกินไป ควรหาทางผ่อนคลายเพื่อลดความเครียดที่อาจเกิดขึ้น
เลือกคำตอบที่ได้ 3 คะแนนมากที่สุด
          แรงจูงใจของคุณมาจากการได้มีโอกาสร่วมงานกับทีมงานที่ดี ในบรรยากาศที่เป็นมิตร คุณไม่ชอบงานที่รีบเร่งมากนัก การที่คุณต้องตัดสินใจในบางครั้งก็ทำให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการทำงาน งานที่สร้างแรงจูงใจให้คุณก็คือ งานที่ทำให้คุณมีโอกาสพบปะผู้คน เป็นผู้เชื่อมโยงและประสานงานต่างๆ ข้อควรระวังคือ บางครั้งคุณเลือกที่จะไม่ตัดสินใจ และปล่อยให้ปัญหาคลี่คลายไปเอง และคุณไม่ชอบการทำงานคนเดียวมากนัก ดังนั้นคุณอาจจะลองทำสิ่งใหม่ๆ ดูบ้าง เพื่อที่จะได้สร้างสีสันให้กับชีวิตการทำงานของคุณเอง
เลือกคำตอบที่ได้ 4 คะแนนมากที่สุด
          แรงจูงใจของคุณมาจากการทำงานที่ประสบความสำเร็จ คุณรักในการแข่งขัน ดังนั้นถ้าคุณต้องแข่งขันกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น เวลา ความยากของงาน คนอื่น หรือตัวคุณเอง คุณจะเกิดแรงจูงใจในการทำงานอย่างมาก และชอบที่จะมีโอกาสควบคุมผลงาน ข้อควรระวังคือ บางครั้งคุณอาจต้องการไปให้ถึงจุดหมายโดยลืมที่จะมองเพื่อนร่วมงานของคุณ และบางครั้งคุณอาจทำให้บรรยากาศในการทำงานเร่งรีบหรือดึงเครียดมากเกินไป


              ผู้ที่ทดสอบ  ควรทำด้วยตนเองโดยไม่เปิดเฉลยก่อน   เพื่อการทดสอบที่ได้ข้อมูลดีที่สุด  ควรทำใจให้เป็นปกติถ้าผลการทดสอบออกมาไม่ตรงกับใจของท่าน

หมายเลขบันทึก: 272061เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน 2009 20:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 09:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (9)

พี่แอ๊วมาแรงนะค่ะ น้องเหงี่ยมแวะมาอ่านค่ะ

ช้าๆได้พร้าเล่มงาม วันนี้พี่แอ๊ว ของเราเขามาแรงจริงๆคะ ครูนวยค้า

หวัดดีค่ะ บทควงามน่าสนใจดีจังเลยค่ะพีแอ๋ว

โอ๋ค๊า

ขอบคุณค่ะ พี่เพิ่งทำเป็น ฝากขอบคุณดร.ดิศกุลผ่านน้องด้วยเพราะพี่พิมพ์ไม่เก่งกว่าจะได้เหนื่อยนะ....จะบอกให้ ว่าไม่เค้ย ไม่เคยจุ๊...อายจัง

สวัสดีค่ะ  คุณรัชดาวัลย์

         ครูจาว่าทำได้ขนาดนี้ก็เยี่ยมแล้วค่ะ....เก่งค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ ตอนมีงานมาอวดอาจารย์หลายชิ้นแล้ว ดืใจจังฮ่า ๆ ๆ

หนูชอบเล่นเกมาทายใจจ๊ะพี่ ถูกใจจังมีประโยชน์ด้วย เอาอีกแบบนี้น่ะ

ไอ้หนูเดี๋ยวลื้อได้เล่นสมใจแน่ ตกลงพี่จะนำมาลงอีกครั้ง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี