เสงี่ยม บำรุงพงษ์


ครู คศ.3
โรงเรียนบ้านหนองจอก
Username
sangiem_brp
สมาชิกเลขที่
75315
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ประวัติส่วนตัว

                 เกิดวันที่  21  กุมภาพันธ์  2505  ถานที่เกิด  บ้านศรีถ้อย  อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา  อาชีพ  บิดา -  มารดา  ชาวนา+ชาวสวน

                 สถานภาพ  สมรส กับ  นายพงศ์รัตน์  บำรุงพงษ์  อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว   

   มีบุตร  2  คน  1. นายสิรวิชญ์  บำรุงพงษ์

                   2. ด.ช.สิรวัชญ์  บำรุงพงษ์

ประวัติการศึกษา

                ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า อ. แม่ใจ   จ.พะเยา             

                ระดับมัธยมศึกษา   โรงเรียนวัดป่าประดู่  อ.เมือง   จ.ระยอง   

                ระดับอนุปริญญา    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี 

                                         วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

                ระดับปริญญาตรี     -สาขาบริหารธุรกิจ  (บธบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัย

                                          ธรรมาธิราช  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี

                                         -สาขาการศึกษาปฐมวัย  (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัย

                                          สุโขทัยธรรมาธิราช 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท