หลักสูตรและการเรียนการสอน

หลักสูตรสำหรับเด็กพิเศษ

หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในประเทศไทย อาจจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ หลักสูตรที่ใข้ในโรงเรียนเฉพาะ และหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนร่วม

หลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนเฉพาะ เช่น โรงเรียนโสตศึกษา  โรงเรียนศึกษษพิเศษ  โรงเรียนสอนคนตาบอด ฯลฯ เป็นหลักสูตรเดียวกับที่ใช้กับเด็กปกติ  แต่ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเช่นเดียวกัน  แต่ส่วนใหญ่แล้ว  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะมีไม่มากเท่ากับการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับเด็กในโรงเรียนพิเศษ

การจัดการหลักสูตรสอดคล้องกับหลักวิชาการ กล่าวคือ เด็กที่มีความบกพร่องน้อย  สามารถเรียนกับเด็กปกติได้  หากมีความบกพร่องมากขึ้น จะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของเด็ก  และโรงเรียนจัดบริการเสริมในด้านที่เด็กจำเป็นต้องได้รับบริการ  ส่วนเด็กที่มีความบกพร่องในระดับรุนแรงนั้น  ไม่สามารถเรียนหลักสูตรเดียวกันกับเด็กปกติได้  หรือแม้แตปรับปรุงแล้ว ก็ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้  ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักสูตรขึ้นมาเองให้สอดคล้องกับเด็กแต่ละคน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กัลยาณี.ความเห็น (4)

นางสาวกัลยาณี สีดา
IP: xxx.154.140.178
เขียนเมื่อ 

ดีใจมากที่ทำ  Blog  ได้ 

 

นางสาวกัลยาณี  สีดา  เลขที่  11

saisin
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

   ได้มาชม Blog ควรลงข้อมูลความรู้เพิ่มด้วย

                                 สายสิน

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความดีใจด้วยนะจ๊ะ

http://gotoknow.org/todsaporn

 

มานิต
IP: xxx.147.87.244
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีที่ทำบล็อกนี้ได้สำเร็จ ค่อนข้างดี มีเนื้อหาสาระยังไม่พอ ขาดภาพประกอบ กรุณาแจ้งไปให้เพื่อน ๆ ทราบที่อยู่และแสดงความคิดเห็นด้วยตัวของเขาเอง หวังว่าท่านจะพัฒนาและอัพเดตบล็อกนี้อย่างสม่ำเสมอทุก ๆ วัน หรือ 2-3 วันต่อครั้งก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำมากขึ้น ท่านสามารถใช้เวทีแห่งนี้สร้างผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกทั้งในและต่างประเทศได้ตลอดไป ไม่สิ้นสุด กรุณาทำเว็บลิงค์ด้วยเพื่อให้บล็อกสมบูรณ์

ลองเยี่ยมชมบล็อกของผมได้ http://spaces.msn.com/ymanit และ http://gotoknow.org/ymanit

มานิต