k_supakdee

สิ่งเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ในคุณค่า...

กรวดเม็ดเล็กๆ รวมกันเป็นภูเขาสูงใหญ่

ก้าวเดินก้าวเล็กๆ เป็นระยะทางได้หลายกิโล

การกระทำเล็กๆ ด้วยความรักความกรุณา
สร้างโลกให้สดใส สดสวยด้วยรอยยิ้ม


คำพูดเล็กๆ สามารถบรรเทาปัญหาที่แสนจะยากเย็น

อ้อมกอดเล็กๆ เช็ดน้ำตาให้เหือดแห้ง

เทียนไขเล็กๆ ส่องแสงนำทางในความมืดมิด

ความจดจำสิ่งเล็กๆ คงอยู่นานหลายปี

ความฝันใฝ่เล็กๆ นำไปสู่ความยิ่งใหญ่

ชัยชนะเล็กๆ นำไปสู่ความสำเร็จที่ปรารถนา

สิ่งเล็กๆ ต่างๆ ในชีวิต
นำมาซึ่งความสุขอันยิ่งใหญ่

ถ้าเราได้คิดสักนิด ถึงสิ่งเล็กๆ เหล่านี้แล้วหละก็
ความสำเร็จ ก็จะอยู่กับเราตลอดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน k_supakdeeความเห็น (0)