ในฐานะคนเขียนblogคนหนึ่งขอแสดงความคิดเห็นเพื่อลปรร.กรณีที่สคส.มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับ  KM ของสถาบันเมื่อ 4 พ.ค. 2549 ที่ผ่านมา เชื่อมต่อกับความคิดเห็นของพี่มอมhttp://gotoknow.org/archive/2006/05/05/20/46/21/e27048ในฐานะที่มี blog ของตัวเอง คิดอย่างไร คนที่เปิดประเด็นเรื่องนี้ครั้งแรกคือ ผอ.อัจฉรา ได้ปชส.ให้เข้ามาศึกษา จึงได้ลองเข้ามาลองอ่าน blogของผอ.และคนอื่นๆ ดู ซึ่งได้ความรู้ใหม่ๆและรู้สึกว่าเป็นชุมชนแห่งกัลยาณมิตร(ครู,เพื่อน,ผู้รู้ใจ,อื่นๆอีกมากมาย) จึงเห็นประโยชน์และเป็นแรงจูงใจสำคัญให้ตัดสินใจมี blog ของตัวเอง เพื่อลปรร.สิ่งดีดีที่เราได้ประสบมาให้คนอื่นได้รับรู้บ้าง โดยใช้ CQIงานประจำวันของเราด้วย เป็นเครื่องมือที่ดีมากในการพัฒนาตนเองของดิฉัน โดยหลักการของ blog ทำให้เราคิดบวกหามุมมองด้านบวกของปัญหาต่างๆที่เข้ามาแล้วสื่อสารลง blog  สิ่งเหล่านี้ช่วยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น ช่วยให้งานได้ผลคนเป็นสุข ดังที่ท่านผอ.ว่าไว้ สิ่งหนึ่งที่ได้คือได้พัฒนาระบบคิดกลั่นกรองทบทวนเรื่องที่จะสื่อสารกับคนอื่นไม่ให้เรื่องที่สื่อออกไปเป็นPollution ต่อคนอื่นในความคิดของดิฉันถือว่าเป็นการฝึกให้ตนเองมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนใหญ่ดิฉันจะเขียนblogนอกเวลางาน เพราะเป็นเวลาพักผ่อน การเขียน blog ของดิฉันจึงเป็นการพักผ่อนไปในตัว ปกติแล้วตัวเองไม่ชอบการหอบงานมาทำบ้านมากๆ แต่การเขียน blog สำหรับตัวเองถือเป็นการบูรณาการงานกับการพักผ่อนได้อย่างดี