วิธีใช้ DrawGrid ใน Delphi

  ติดต่อ

DrawGrid ใน Delphi นั้นจะไม่สามารถเข้าถึง Cell แต่ละ Cell ได้โดยตรง แต่จะใช้ Event OnDrawCell เป็นช่องทางในการใส่ข้อความหรือรูปภาพต่าง ๆ ลงในแต่ละ cell

ตัวอย่าง

procedure TForm1.DrawGrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;
  Rect: TRect; State: TGridDrawState);
begin
  if (ACol = 1) and (ARow = 2) then
     DrawGrid1.Canvas.TextOut(Rect.Top + 2, Rect.Left + 2, 'TEXT');
end;

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเขียนโปรแกรม

หมายเลขบันทึก: 26964, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-20 19:26:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #delphi#tdrawgrid

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)