• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

วิธีใช้ DrawGrid ใน Delphi

DrawGrid ใน Delphi นั้นจะไม่สามารถเข้าถึง Cell แต่ละ Cell ได้โดยตรง แต่จะใช้ Event OnDrawCell เป็นช่องทางในการใส่ข้อความหรือรูปภาพต่าง ๆ ลงในแต่ละ cell

ตัวอย่าง

procedure TForm1.DrawGrid1DrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;
  Rect: TRect; State: TGridDrawState);
begin
  if (ACol = 1) and (ARow = 2) then
     DrawGrid1.Canvas.TextOut(Rect.Top + 2, Rect.Left + 2, 'TEXT');
end;

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): delphi tdrawgrid 
  หมายเลขบันทึก: 26964
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)