เรารัก ในหลวง

ความเอื้ออาทร

เรารัก ในหลวง

           วันนี้มีใคร่ไม่ทราบนำสติกเกอร์ “เรารัก ในหลวงที่กระจกรถให้  รู้สึกงงใครหนอช่างใจดีรู้ใจว่าเราเคารพพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดตั้งแต่รู้ตัวเองว่าจำความได้ก็ได้เห็นพระองค์ท่านเสด็จผ่านหน้าบ้านทุกปีตอน หน้าน้ำท่วมเพราะบ้านอยู่ริมแม่น้ำน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จำความว่าผู้ใหญ่บอกให้ทำความเคารพกราบพระองค์ท่านแต่ด้วยความอยากเห็นจะแอบมองและจะเป็นพระองค์ท่านโบกพระหัสให้ทุกครั้ง   วันที่ 8 มิถุนายน 2489 เป็นวันที่ทรงเสวยราชสมบัติ ปีนี้ครบ 60 ปี ความทรงจำที่ประทับใจครั้งนั้นสามารถบรรยายได้ทุกๆ ปีในสมัยเด็กว่าพากันไปรับเสร็จที่ไหน     ด้วยเหตุนี้ความฝันของเด็กบ้านนอกก็เป็นจริงเมื่อได้รับปริญญาบัตรจากพระหัสพระองค์ท่าน 2 ครั้ง 
            ความเอื้ออาทรได้ถูกถ่ายทอดให้ประชาชนถูกนำเป็นแบบอย่าง    เมื่อมีโอกาสช่วยให้งานใด ๆของหน่วยงานให้สำเร็จไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานในหน้าที่หรือนอกหน้าที่เรามีโอกาสจะช่วยทำด้วยความยินดี    การช่วยนี้ก็เป็นทานอย่างหนึ่งทำแล้วมีความสุขใจ
 

จรัสศรี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (1)

ใบบุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับการช่วยงานอื่นในยามที่เราสามารถช่วยงานนั้นได้ค่ะ