หลังจากที่ผอ.อัจฉราได้เสนอเรื่องหมอกับหนอนไป วันนี้ทางตึกศัลยกรรมได้รับเกียรติจากทีม สคส. มาเยี่ยมชมการทำงาน และได้ชมการสาธิตในการเอาหนอนออกจากแผลและได้สัมภาษณ์ญาติผู้ป่วยที่ใส่หนอนที่แผล พยาบาลที่ดูแลและญาติยืนยันว่าแผลดีขึ้นจากเดิม ทำให้ผู้มาเยี่ยมเกิดความทึ่งและชื่นชม คุณชนกพรรณ(เจ้าหน้าที่ TUC ) ได้แนะนำให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น อาจจะมีผู้ป่วยอื่นสนใจก็เป็นได้ ทำให้ทุกคนได้ทราบว่าสิ่งที่อยู่ในห้องทดลองถ้าไม่นำมาใช้จริงก็ไม่เกิดประโยชน์