เมื่อปลายเดือนก่อนได้มีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวเกาะเกร็ด ซึ่งเป็นเกาะที่เกิดจาก
การขุดคลองลัดลำน้ำเจ้าพระยา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
  ปี พ.ศ. 2265  เรียกชื่อคลองนี้ว่า “คลองลัดเกร็ดน้อย”  ต่อมากระแสน้ำได้เปลี่ยนทิศทางทำให้คลองขยายกว้างขึ้น ความรุนแรงของกระแสน้ำเซาะตลิ่งพังทลาย จึงกลายเป็นแม่น้ำลัดเกร็ด  ภายหลังสภาพความเป็นเกาะเด่นชัดขึ้นและมีชื่อเรียกในระยะแรกว่า “เกาะศาลากุน”  ตามชื่อวัดศาลากุน  ภายหลังเมื่อมีการจัดตั้งอำเภอปากเกร็ดขึ้น  เกาะศาลากุน จึงมีฐานะเป็นตำบลและได้เรียกว่าตำบลเกาะเกร็ด  เกาะนี้จึงมีชื่อว่า เกาะเกร็ด มาจนถึงปัจจุบัน

                                                                                       

               ขึ้นเรือข้ามฟาก จาก ท่าน้ำวัดสนามเหนือ

                      ไปเกาะเกร็ด ท่าน้ำวัดปรมัยยิกาวาส

                          ค่าโดยสารเพียงท่านละ 2.- บาท

 

 

  พระเจดีย์มุเตา สมัยกรุงธนบุรี มีลักษณะเอียง

                                                                 แทบจะตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา