4/5/2549 Database ของระบบ e-office


#Database ของระบบ e-office

    database ของ e-office จะเป็นฐานข้อมูลที่มาจาก moodle เป็นส่วนใหญ่ (ซึ่งโดยปกติแล้วฐานข้อมูลที่มาจาก moodle จะขึ้นต้นด้วย mdl_??)แล้วนำมาดัดแปลงเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับระบบของ e-office โดยการปรับแต่งแก้ไขนั้นจะแน้นความงายต่อการใช้งานเป็นหลัก ในส่วนนี้จะอธิบายเฉพาะ database ที่ทำงานหลักๆของระบบ e-office และส่วนที่เพิ่มเข้ามานอกเหนือจาก moodle

 • forum : หรือเรียกอีกอย่างว่า "กระดานเสวนา" มีลักษณะเป็นการ
  ถาม-ตอบด้วยการสร้างฟอร์มขึ้นมาด้วยภาษา html และมีการควบคุมกลไกการทำงานต่างๆและประมวลผลโดยใช้ภาษา php
  และนอกจากนี้ยังสามารถ attatcg file เข้าไปได้อีกด้วย
  • ข้อดีของกระดานเสวนานี้คือ มี search engine ที่ดี โดยจะมีทั้งแบบที่เป็น basic search และ advance search
  • สามารถทำลายข้อมูลเก่าได้ง่ายหากเรามีการแบ่งออกไว้เป็นปีๆ หลังจากที่ผ่านปีนั้นๆมาแล้ว ก็สามารถทำลายได้ง่ายเป็นปีๆไป
 • user : เป็น databaseที่เก็บข้อมูลในส่วนของ user ทั้งหมด
  ประกอบด้วย
  • mdl_user เป็นบัญชีรายชื่อของ user ทุกคน
  • mdl_user_admin เป็น table ที่สำหรับเก็บข้อมูลของ administrator ซึ่งจะเก็บข้อมูลของ id ไว้ด้วย เมื่อ admin ทำการ login แล้ว ก็จะทำการ check ว่า user id ที่ login เข้ามานั้น ตรงกับใน mdl_user_admin หรือไม่ ถ้าตรงก็แสดงว่าเป็น admin ถ้าไ่ม่ตรงก็แสดงว่าไม่ใช่ admin
 • ในส่วนของ user นี้ ระบบ e-office ได้ทำการเพิ่ม record เข้ามา 2 record ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นตัวระบุเกี่ยวกับการส่งเอกสารแบบต่างๆ
  1. คือเผยแพร่ให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด
  2. คือไม่อนุญาตให้มีการเผยแพร่ ยกเว้น admin เท่านั้น
  3. คืออนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะบางคน
  ซึ่งลักษณะดังกล่าวถูกระบุด้วย record unPublish และ AccessID
  • unPublish เป็นตัวกำหนดการเผยแพร่ ว่าต้องการให้เอกสารดังกล่าวเผยแพร่หรือไม่ โดยมีค่า 0/1 ซึ่งหากเป็น 0 หมายถึง มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ แต่หากเป็น 1 นั้นจะไม่สามารถเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่ได้ทำการเผยแพร่
  • AccessID จะเป็นการระบุเป็นรายบุคคลไปว่าส่งให้ใครบ้าง เช่น
   AccessID = 1,6,23 จะส่งให้เฉพาะ ID ที่ 1,6 และ23 เท่านั้น
 • mainmenu : เป็น table ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อเก็บข้อมูลเกียวกับ link ของ menu ต่างๆ
 • grunning : เป็น table ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อเก็บข้อมูลเกียวกับ การ running ตัวเลขหนังสือต่างๆ
 • getreport : เป็นตัวที่เก็บข้อมูลต่างๆเกียวกับหนังสือทั้งหมด

**บทความที่เขียนไว้ ส่วนหนึ่งนำมาจากบทความของ dankejung&jakop

Ruk Tongruk
Computer Science # 3
Prince of Songkla University(Phuket)
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 26927เขียนเมื่อ 4 พฤษภาคม 2006 17:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 21:55 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)
ขอบคุณ dankejung ที่ช่วยลง e-office
บน homeuser ได้สำเร็จ หลังจากที่ผมได
้พยายามมา 2 วัน

ใครอ่ะ บ่ะจ๊าง  นายนอกใจชั้นเหรอ

555+++

คนยิ่งเครียสๆอยู่ อีก 1.30 hr. present

ต้องการทำระบบของ คณะที่มหาลัย

คือ คณะวิทยาการจัดการ

โดยได้รับผิดชอบทำ หัวข้อของ

การเตรียมฝึกประสบการณืวิชาชีพ(ฝึกงานของคณะ)

ดิฉันเลือกทำ อาจารย์ที่ไปนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน ในหัวข้ออาจารย์ควรทำอย่างไรบ้างค่ะ มีหัวอะไร และทางคณะต้องการแบบว่านักศึกษาบอกปัญหาที่ไปฝึกงานได้และพี่เลี้ยงเด็กฝึกงานก็สามารถบอกปัญหาของนักศึกษาศึกงานได้โดยทที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเห็นของกันและกันได้ แต่ให้อาจารย์เห็นได้คนเดี่ยวทั้งของพี่เลี้ยงและนักศึกษา

ช่วยบอกที่นะค่ะ ขอบคุณค่ะ

ช่วยส่งข้อมูลมาที่

กะทู้อาจารย์นิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน

ช่วยส่งข้อมูลมาที่ด้านล่างด้วยนะค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท