ไม่ค่อยจะได้มีโอกาสไปโรงพยาบาลหาดใหญ่เท่าไรนัก เพราะเราก็ทำงานรพ. เหมือนกัน ถ้ามีอะไรก็จะหาหมอที่รพ. มอ.เป็นส่วนใหญ่ (ยกเว้นคลินิกใกล้บ้าน) และในฐานะที่เราก็ทำงานรพ. ก็อดที่จะสังเกตุสังกาไม่ได้ ในความเห็นส่วนตัว รพ.หาดใหญ่ใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามาก อาจจะเป็นเพราะเนื้อที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านขายอาหาร และที่จอดรถหายากมาก ๆ แม้เวลาที่ไปเกือบ ทุ่มครึ่งแล้ว แต่คนพลุกพล่านมาก ๆ เข้าออกตลอด แม้ตอนที่เราจะกลับเป็นเวลาเกือบ 2 ทุ่มครึ่ง แต่ที่ตัวเองติดใจมากที่สุดและแอบชื่นชมก็ คือบอร์ดบันทึกขนาดใหญ่มีข้อมูลสถิติสรุปประจำเดือน  เสียดายที่ไม่ได้เอากล้องถ่ายรูปไป บนบอร์ดมีข้อมูลเกี่ยวกับ.....

  • จำนวนผู้ป่วยนอกที่มาหาหมอในแต่ละวัน ซึ่งมีจำนวน 1300 กว่า ๆ
  • ใช้เวลาในการรับบริการ 1 ชั่วโมง 30 นาที
  • ส่วนใหญ่มาหาหมอด้วยอาการทางระบบหายใจ
  • ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 78.__ (จำเลข 2 ตัวหลังไม่ได้)
  • ยังมีข้อมูลอื่น ๆ อีก แต่ผู้เขียนความจำสั้นไม่สามารถระลึกได้

ในความเห็นส่วนตั๊ว ส่วนตัว ก็น่าจะนำมาปรับใช้กับหน่วยงานต่าง  ๆ ได้เหมือนกันอย่าง OPD เจาะเลือด อย่างน้อยเป็นข้อมูลให้ผู้ที่มารับบริการได้รับรู้ และเห็นได้อย่างชัดเจน หรืออาจจะนำไปปรับใช้ในการสำรวจความพึงพอใจกับหน่วยงานของผู้เขียนน่าจะดี (เพราะไม่ได้มีการสำรวจมานานกว่า 5 ปี แล้ว โดยประมาณ)