ช่วงเช้าวันนี้ผมได้สนทนากับคุณแต้ว จากหน่วยตรวจสอบภายใน มมส. (auditor03 MSU.) พอสรุปประเด็นได้ ดังนี้ครับ

1) การเขียนแผนฯ KM

2) ผมจะ ลปรร. เรื่องที่ผมจัดทำศูนย์ฯ KFC : Knowledge For Card Centre

3) วัฒนธรรมการเขียน Blog ของชุมชน MSU-KM

4) อยากให้มี F2F ก่อน ผมเลยขอความเห็นและตกลงกันว่าเป็นวันที่ 22 พ.ค. 2549 นี้เลย ส่วนสถานที่คงต้องขอความเห็นสมาชิกที่จะเข้าร่วมก่อน

5) สรุปงานนี้ผมตั้งชื่อให้ว่า "จิบกาแฟคนเขียน Blog MSU-KM"

ขอ ลปรร. ด้วยครับ

วิชิต