สุนันทา G3

วันนี้เป็นคาบเรียนสุดท้ายของการเรียน ปี4
รู้สึกใจหายนะกับ การเรียนที่เวลาปิดเทอมแล้วก็มาเรียนที่ม.นเรศวร แต่ปีนี้ก็จะจบแล้วในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แต่กลุ่มมะปรางก็จะพยายามสานต่อในเรื่องของการทำ CAI  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในอาชีพของเราต่อไป ทางกลุ่มเราตกลงกันว่าจะรวมทีมในการพัฒนาสื่อ เมื่อกลับไปโรงเรียนแล้ว และก็จะนำผลงานของตนเองมาแลกเปลี่ยนกัน จะพยายามนะคะ ถ้าสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จะรายงานให้อาจารย์ทราบ จากที่เรียนมาทั้งหมดได้ความรู้มากมาย จะนำสิ่งที่ได้รับความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพที่มีอยู่ เป้าหมายแรกที่ตั้งใจคือการทำสื่อ CAI ให้เป็นผลงานของตนเอง ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ด้วยดีตลอดมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนันทา บุญโตG3ความเห็น (0)