GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุม

การประชุม NURSC 9/48 เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย
         ตามที่ผมได้เคยเรียนเชิญผู้บริหาร นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน ให้มามีส่วนร่วมใน การประชุม NURSC 9/48 เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และจัดทำคู่มือบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยจะประชุมกัน ในบ่ายวันจันทร์ที่ 22 ส.ค.48 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกมิ่งขวัญ ตามที่ทราบแล้วนั้น

         เนื่องจาก ห้องประชุมชั้น 2 ตึกมิ่งขวัญ ไม่ว่าง จึงขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุม เป็นไปประชุมกันที่คณะวิทยาศาสตร์ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามวาระและวันเวลาเดิม

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 2681
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)