MSN เพื่อประโยชน์แก่องค์กร

MSN เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

      เมื่อพูดถึง MSN น้อยคนที่เกี่ยวข้องกับการใช่งานคอมพิวเตอร์ที่จะไม่รู้จัก โดยเฉพาะคนทำงานออฟฟิต และวัยรุ่นในยุค IT

      MSN ถึอว่าเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่ได้รับความนิยมสูงมากในขนะนี้ ทั้งใช่ในการพูดคุยภาษาเพื่อนฝูง ภาษากิ๊ก(ทันสมัยหน่อย) หรืออื่นๆ ก็นับว่าเป็นหนทางของการติดต่อที่ไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายอะไรมากนัก ขอเพียงมีคอมพิวเตอร์ซึ่ง คนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ก็มีอยู่แล้ว มีอินเตอร์เน็ต มี ID ที่ใช่สำหรับเข้าใช่งาน (อันนี้ต้องสมัครกันหน่อย)

     ซึ่งเมื่อเทียบค่าเสียหาย(ค่าใช่จ่าย)ในการใช้งานกับประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารนับว่าคุ้มค่ามาก คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่คนละมุมโลกได้ในเศษเซี้ยววินาที ทั้งที่เป็นตัวอักษรที่พิมพ์ เสียง หรือภาพ Web cam แต่ถ้ามองการใช้งานในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะใช้ในการพูดคุยกันในเรื่องทั่วไปเท่านั้น

      แต่ถ้าหาก มีการจัดการให้นำ MSN มาใช้ในการติดต่อในองค์กร ทั้งการติดต่อประสานงาน การส่งเอกสาร(ไฟล์งานต่างๆ) หรือการประชุมผ่าน MSN ก็สามารถจะทำได้(ในกรณีอยู่คนละที่ในที่ห่างไกลกัน) นี้ก็นับว่าเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร แทนที่จะใช้คุยกันในเรื่องทั่วไปเท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน computer ง่ายแค่ปลายนิ้วความเห็น (0)