BAR UKM 15 (4) เกณฑ์วัดขีดความสามารถ (แก้ไขประเด็นที่ 6 + เพิ่มเติมประเด็นที่ 5)

         บันทึกนี้ดิฉันขอแก้ไขและเพิ่มเติมเกณฑ์ขีดความสามารถในประเด็นที่ได้ค้างไว้จากบันทึกที่แล้ว  <Download เกณฑ์วัดขีดความสามารถ>  ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 - 3 และ 5 - 7  โดยดิฉันขอแจ้งให้กับทุกท่านได้เข้าไปอ่านและให้ข้อเสนอแนะสำหรับประเด็นต่างๆ ข้างต้น  และขอนุญาตที่จะตามประเด็นที่เหลือและขอจัดส่งไปยังทุก ม. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิย. นะคะ  โดยขออภัยทุก ม. มา ณ ที่นี้ที่รวบรวมและจัดส่งล่าช้ากว่ากำหนดค่ะ <ตัวอย่างเอกสารฉบับเต็มที่ มข. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม> <เอกสารฉบับเต็ม ม.มหิดล>

------------------------------------------ 

ทบทวนปฏิทินการทำงาน

  • ทุกมหาวิทยาลัยส่งเกณฑ์ฯ ในประเด็นที่รับผิดชอบ มายัง มน. ภายใน 5 มิ.ย.
  • มน. รวบรวมเกณฑ์ทั้ง 7 ประเด็น  พร้อมจัดส่งไปยังทุก ม. เพื่อประเมินตนเอง  ภายใน 9 มิ.ย.
  • ทุก ม. ส่งการประเมินตนเองมายัง มน. เพื่อจัดทำ River Diagram ภายใน 17 ก.ค.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JRความเห็น (1)

แวะมาเอาข้อมูลค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ