ครั้งแรกของการใช้บล็อก  ทำงานกับชาวนาจึงอยากเล่าเรื่องราวที่ได้ลงไปสัมผัสให้คนอื่นได้รับรู้บ้าง