จากการได้ชมเรื่อง  "  เสียงกู่จากครูใหญ่ "  ประทับใจเรื่องราวความดี  ความศรัทธาในตัวของครูใหญ่ที่ได้ทำให้เห็นว่าความตั้งใจในการทำสิ่งใดก็แล้วแต่  ถ้าทำด้วยความจริงใจและมุ่งมั่น ความสำเร็จก็จะมาถึงแม้จะต้องใช้เวลา  ถ้าในบ้านเมืองของเรามีผู้บริหารที่เป็นนักพัฒนา  ด้วยความตั้งใจจะทำให้โรงเรียนพัฒนาได้มากที่สุด  เพราะโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม