เสียงกู่จากครูใหญ่

แบบอย่างที่ดีของนักพัฒนา

        ข้อคิดที่ได้หลังจากการดูวีดีโอแล้วขอแสดงความคิดเห็นว่า  การที่จะเริ่มต้นทำอะไรก็ตาม  ควรมีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างแท้จริง  โดยเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน  ควรมุ่งมั่นและพัฒนาตนเอง  ต้องฟันฝ่าต่ออุปสรรคต่าง ๆ โดยที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาทั้งปวง

         การที่จะเป็นนักพัฒนาที่ดีได้นั้น  จะต้องทำงานร่วมกับผู้คนเป็นจำนวนมากย่อมต้องเจอปัญหาที่หลากหลาย  จึงจำเป็นต้องให้กำลังใจตนเอง  เพื่อที่จะต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ดังในเรื่องที่ได้ชมไป  ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่ดีมาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิริภัทรความเห็น (0)