เป็นงงมาก ๆ เลยค่ะอาจารย์  เพราะได้ทำการอัพโหลดรูปภาพของตัวเองเข้ามาในบล็อกก่อนหน้านี้ได้อย่างเรียบร้อยแล้ว  อีกทั้งยังสามารถอัพโหลดให้เพื่อนบางคนได้สำเร็จ  แต่แล้วอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ทราบรูปภาพที่อัพโหลดไปแล้ว มันหายไปจากบล็อก  พยายามอัพโหลดใหม่กี่ครั้งต่อครั้งก็ไม่สำเร็จ  เสียใจจริง ๆ ที่อาจารย์ไม่ได้เห็นรูปภาพของนิสิตคนนี้  จะทำประการใด ใครช่วยบอกที