ได้ฟังรายการวิทยุสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ (ที่คลื่นอะไรไม่แน่ใจ  ประมาณ  FM 102.25 หรืออย่างไรนี่แหละครับ) มานานและได้คุณค่าแก่ตนเองมากจริงๆ เลยขออาสาเผยแพร่สู่กันครับ  ผมได้ใช้ทำวัตรเช้า-เย็น และนั่งเจริญสติภาวนา ที่รายการพาทำ ตามแต่โอกาสจะได้ทำ  ได้ดูแลตนเอง และเมื่อเช้าก็ได้ฟังการสาธยายธรรม รวมทั้งการตีแผ่หัวข้อธรรมที่ผู้ปฏิบัติสนใจ โดยท่านเจ้าประคุณพระพรหมคุณาภรณ์  วัดญาณเวศวัน  อ.สามพราณ  จ.นครปฐม ได้ปัญญาและความบันดาลใจเยอะเลยว่า นี่เป็นยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างการเรียนรู้และเสริมสติปัญญาแก่สังคม ที่ทำให้เรื่องของการพัฒนาจิตใจและเรื่องของวัด เข้าไปสู่บ้านและวิถีชีวิต  พ้นขีดจำกัดการเข้าถึงวัดไปได้หลายเรื่อง เป็นการทำให้วัดและโอกาสในการพัฒนาตนเอง  เข้าไปอยู่ในบ้าน เลยทีเดียว