ทำเบียบรุ่น คอมพิวเตอร์หลักสูตร 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่อ จ...พัฒน์พรชัย   เมฆวิลัย                                                                                                                   ชื่อเล่น พัฒน์                                                              
วันเกิด 3 กันยายน 2505        
ที่ทำงาน โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130  
โทรศัพท์ 0-3246-0129 , 0-3241-6138 ต่อ 118
บ้านเลขที่ 321 หมู่ 4.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130   01-3788129 
Email: [email protected]
        
ชื่อ นายกำธร  ศรีปัญญา
ชื่อเล่น กิม
วัน เดือนปีเกิด 6 ธันวาคม 2497
ที่ทำงาน โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3221-1400
ที่บ้าน 10/6 หมู่ 1 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3234-3194
โทรศัพท์มือถือ 0-5172-2490
Email 
ไม่มี
ชื่อ >> ปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
ชื่อล่น >> อน
วัน ดือนปีกิด >> 29..2515
ที่ทำงาน >> โรงรียนดงจนวิทยาคม  กิ่งอำภอภูกามยาว
.พะยา
หยลขโทรศัพท์ >> 054-422776
ที่บ้าน >> 6 หมู่ 4.ศรีถ้อย อ.ม่ จ.พะยา 56130
หยลขโทรศัพท์ >>054-417039
โทรศัพท์มือถือ >>01-9980299
Email >> [email protected]
ชื่อ นายองอาจ  พรมประไพ
ชื่อเล่น  อาจ
วัน เดือนปีเกิด 28 มีนาคม 2498
ที่ทำงาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 53000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5541-1105 ต่อ 215
ที่บ้าน 174 หมู่ 1 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 53000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5544-8421
โทรศัพท์มือถือ 0-1888-5726
Email  : [email protected]
ชื่อ นายสมหวัง รัตนากร
ชื่อเล่น หวัง
วัน เดือน ปีเกิด 8 กันยายน 2498
ที่ทำงาน โรงเรียนพังโคนพิทยาคม อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4277-1218
ที่บ้าน 207/4 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4277-2169
โทรศัพท์มือถือ 0-9278-7925
Email : [email protected]
ชื่อ นายวสันต์ เสี้ยมแหลม
ชื่อเล่น สัน
วัน เดือนปีเกิด 25 กรกฎาคม 2515
ที่ทำงาน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ตำบลในเมืองอำเภอเมืองชัยภูมิ 36000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4481-1849 ต่อ 101
ที่บ้าน 19/9 หมู่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ 36000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4483-8129
โทรศัพท์มือถือ 0-9624-6190
Email : [email protected]
ชื่อ นายปกรณ์  ทารัตน์
ชื่อเล่น ดำ
วัน เดือนปีเกิด 5 ธันวาคม 2501
ที่ทำงาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 53000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5541-1104
ที่บ้าน 28 หมู่ 3 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5541-7067
โทรศัพท์มือถือ 0-9703-9735
Email : [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาสาระความเห็น (1)

นายบอน
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
เปิดดูทำเนียบรุ่นนึกว่า จะได้เห็นรูป  อย่าลืมโชว์รูปสมาชิกในรุ่นด้วยนะครับ Keep in Mind