ขอเชิญบุคลากรวิจัย และหัวหน้างานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการความรู้

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการความรู้ วันที่ 16 พ.ค. 49 เวลา 8.30 - 13.00 น.ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญผู้ประสานงานกลุ่มการวิจัย หัวหน้างาน และนักวิจัยในสังกัดสถาบันวิจัยสังคม เข้าร่วมการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการความรู้ โดยมี อ.ดร.ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 16 พ.ค. 49 เวลา 8.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันวิจัยสังคม ม.ช. กับการจัดการความรู้ด้านการวิจัยความเห็น (0)