วันนี้เป็นวันที่ต้องเตรียมเอกสารการทำงาน Km เพื่อพรุ่งนี้จะได้ไม่ติดขัดในการประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา เขาต้อนรับคณะผู้เข้าการอบรมได้ดีมากเลย